Materiały Archeologiczne Nowej Huty tom XXVI, 2020

ikona załącznika pgdJANUSZ BOBER, JACEK GÓRSKI – SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE ODDZIAŁU MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W NOWEJ HUCIE

ikona załącznika pgdMAŁGORZATA KACZANOWSKA – UWAGI O NEOLITYCZNYCH PRZEMYSŁACH KRZEMIENNYCH Z PERSPEKTYWY BADAŃ W NOWEJ HUCIE (SUBIEKTYWNY PUNKT WIDZENIA)

ikona załącznika pgdMAREK NOWAK – WPŁYW ODKRYĆ ARCHEOLOGICZNYCH W NOWEJ HUCIE NA SYNTETYCZNE UJĘCIA WCZESNEGO I ŚRODKOWEGO NEOLITU W POLSCE. DOKONANIA, DYLEMATY I PERSPEKTYWY

ikona załącznika pgdPIOTR WŁODARCZAK – SCHYŁEK ENEOLITU W OKOLICACH KRAKOWA NOWEJ HUTY

ikona załącznika pgdMARCIN S. PRZYBYŁA – URNY TYPU VILLANOVA, GÁVA I BELEGIŠ ORAZ KOINÈ CERAMIKI KANELOWANEJ – SZKIC Z DZIEJÓW TAKSONOMII ARCHEOLOGICZNEJ

ikona załącznika pgdTOMASZ BOCHNAK, KAROL DZIĘGIELEWSKI – OD WYCIĄŻA DO PODŁĘŻA, CZYLI STAN BADAŃ NAD OSADNICTWEM CELTYCKIM W REJONIE PODKRAKOWSKIM W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE ARCHEOLOGII NOWOHUCKIEJ

ikona załącznika pgdHALINA DOBRZAŃSKA – ZOFIPOLE PO LATACH

ikona załącznika pgdDARIUSZ NIEMIEC – ŚREDNIOWIECZNE FUNDACJE RODU ODROWĄŻÓW W PODKRAKOWSKIEJ MOGILE PRZED 1266 R.

ikona załącznika pgdEWA KUBICA-KABACIŃSKA – WOLICA- WCZESNOŚREDNIOWIECZNE GRODZISKO CZY NOWOŻYTNE ZAŁOŻENIE?

ikona załącznika pgdRAFAŁ ZACZKOWSKI – ZEGARY SŁONECZNE NA ZABYTKOWYM SPICHLERZU W BRANICACH

ikona załącznika pgdANNA KOLASA – DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA ODDZIAŁU NOWA HUTA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE

ikona załącznika pgdJANUSZ BOBER – RATOWNICZE BADANIA WYKOPALISKOWE I NADZORY ARCHEOLOGICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI CIEPLNEJ W KRAKOWIE NOWEJ HUCIE. WPROWADZENIE

ikona załącznika pgdJANUSZ BOBER – MATERIAŁY Z OKRESU NEOLITU ODKRYTE W CZASIE BUDOWY SIECI CIEPLNEJ W KRAKOWIE NOWEJ HUCIE

ikona załącznika pgdIRENA WÓJCIK – MATERIAŁY KULTURY TRZCINIECKIEJ I ŁUŻYCKIEJ NA TRASIE SIECI CIEPLNEJ W KRAKOWIE NOWEJ HUCIE Z BADAŃ W LATACH 2014 – 2015

ikona załącznika pgdMAŁGORZATA BYRSKA-FUDALI, JUSTYNA RODAK – GLINIANKA Z OKRESU LATEŃSKIEGO ODKRYTA NA TRASIE SIECI CIEPLNEJ W KRAKOWIE NOWEJ HUCIE

ikona załącznika pgdEWA KUBICA-KABACIŃSKA – MATERIAŁY ŚREDNIOWIECZNE, NOWOŻYTNE I WSPÓŁCZESNE ODKRYTE NA STANOWISKACH: 41 W KRAKOWIE KRZESŁAWICACH, 53, 55 W KRAKOWIE MOGILE, 51, 62, 62A, 62B W KRAKOWIE MOGILE ORAZ NA TZW. TRAKCIE SANDOMIERSKIM

ikona załącznika pgdELŻBIETA TRELA-KIEFERLING – WYROBY KAMIENNE Z BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA TRASIE SIECI CIEPLNEJ W KRAKOWIE NOWEJ HUCIE

ikona załącznika pgdALDONA MUELLER-BIENIEK – KRAKÓW MOGIŁA 53, 55 – KOPIEC WANDY. RAPORT Z BADAŃ ARCHEOBOTANICZNYCH

ikona załącznika pgdIRENA WÓJCIK – WIELOKULTUROWE STANOWISKO W KRAKOWIE CLE. KULTURA ŁUŻYCKA – ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Komentarze są niedostępne.