Staże, praktyki, wolontariat

Staże, praktyki, wolontariat

Muzeum Archeologiczne w Krakowie oferuje odbycie stażu, praktyk zawodowych i wolontariat.

Oferty proszę składać bezpośrednio w sekretariacie Muzeum lub na adres mailowy mak@ma.krakow.pl.

Oferujemy praktyki dla studentów archeologii, historii, historii sztuki, etnologii, turystyki, public relations itp.

Lista ofert
Nie znaleziono żadnych wyników.