Muzealne Spotkania Naukowe

Muzealne Spotkania Naukowe to całoroczny cykl odczytów prowadzonych przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Krakowie, prezentujący wyniki szerokiej i zróżnicowanej działalności Muzeum. Tematyką wykładów są rezultaty terenowych badań wykopaliskowych, opracowywanie kolekcji i ich publikacje, naukowe projekty badawcze, projekty wystawiennicze, działalność edukacyjna i popularyzatorska, a także konserwacja i rekonstrukcja zabytków na potrzeby badań specjalistycznych i ekspozycyjnych.

Muzealne Spotkania Naukowe odbywają się od stycznia do grudnia (z wyjątkiem lipca i sierpnia), w ostatni czwartek miesiąca o godz. 13.00 w siedzibie muzeum przy ul. Senackiej.