Konserwacja zabytków

Konserwacja zabytków

Konserwacja zabytków

Dział Konserwacji Zabytków Muzeum Archeologicznego w Krakowie oferuje usługi w zakresie konserwacji i restauracji zabytków.

Posiadamy duże doświadczenie w konserwacji zabytków z ceramiki, metali kolorowych i szlachetnych, żelaza i skóry oraz w wykonywaniu kopi zabytków. Nasze pracownie wykonują rocznie konserwację średnio blisko  2000 szt. zabytków zarówno własnych jak i na zlecenia zewnętrzne placówek muzealnych, badawczych i zespołów archeologicznych.

Dysponujemy doświadczoną kadrą konserwatorską i różnorodnymi możliwościami technicznymi.

We współpracy z naszymi partnerami oferujemy możliwość wykonania szerokiej gamy nieniszczących badań zabytków w zakresie określenia składu pierwiastkowego (XRF), badania defektoskopowe (RTG), obserwację i ocenę powierzchni i struktury w skali makro i mikroskopowej z udziałem mikroskopii optycznej, konfokalnej i skaningowej określającą rodzaj i zakres zniszczeń korozyjnych.

Zapewniamy również wykonanie profesjonalnej dokumentacji prac konserwatorskich, zarówno fotograficznej jak i opisowej.

Kontakt

Kierownik Działu Konserwacji Zabytów – Maryla Dryja

+ 48 12 422 75 60 wew. 127

e-mail: mdryja@ma.krakow.pl