Projekt Come-In!

Logo Interreg Central Europe COME-IN!

Projekt COME-IN!

Projekt COME-IN! (Cooperating for Open Access to Museums Towards Wider Inclusion ), w którym uczestniczy Muzeum Archeologiczne w Krakowie, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ma na celu udostępnienie wystaw osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich muzeów. W projekcie uczestniczą zarówno muzea, jak i organizacje pomagające osobom z niepełno sprawnościami oraz uczelnie.

Rezultatem projektu ma być nie tylko szerszy dostęp do muzeów dla osób niepełnosprawnych, ale także wypracowanie standardów udostępniania oraz strategii promocji na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Czas trwania projektu: lipiec 2016 – wrzesień 2019

Instytucje biorące udział w projekcie:

Partner Prowadzący:
Partnerzy:
 • Civici Musei di Udine, Włochy
 • Consulta regionale delle Associazioni delle Persone Disabili e delle loro Famiglie in Friuli Venezia Giulia, Włochy
 • Ente Acli Istruzione Professionale del Friuli Venezia Giulia, Włochy
 • Pomorski muzej-Museo del mare “Sergej Mašera” Piran-Pirano, Słowenia
 • Verein Museum Arbeitswelt, Austria
 • Arheološki muzej Istre, Chorwacja
 • Österreichischer Zivil Invalidenverband Bundesverband, Austria
 • Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum Österreich, Austria
 • Fachhochschule Erfurt, Niemcy
 • Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, Niemcy
 • NETZ – Medien und Gesellschaft e.V., Niemcy
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Polska
 • Obcina Piran,Słowenia
 
Partnerzy Stowarzyszeni:
 • Beauftragter der Thüringer Landesregierung für Menschen mit Behinderungen, Niemcy
 • Museo e Istituto di Preistoria “Paolo Graziosi”, Włochy
 • Servicio accoglienza Disabil, Universita degli Studi di SienaWłochy
 • Fundacja Szansa dla Niewidomych, Polska
 • Associazione Nazionale Comuni  Italiani ANCI FVG, Włochy
 • Stadt Steyr,  Austria
 • Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura, sport e solidarieta, Włochy
 • Center Za Korekcjio Sluha In Govora Portoroż, Słowenia
 • Udruga Slijepih Istarske żupanije – USIZ, Chorwacja

 

Dokumenty powstałe w ramach projektu Come-in!:

Poradnik dla pracownikow muzeum

Wytyczne Come-in!

http://www.cei.int/news/8344/cei-executive-secretariat-seeks-candidates-for-elaboration-of-concept-and-design-of-come-in-label.

 

Szanowni Państwo!

Jest nam bardzo miło, że nasze działania w ramach Projektu Come-In! zostały docenione przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizacji w naszym Muzeum wytycznych Projektu Come-In! Dzięki niemu nasza wystawa “Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” stała się dostępna dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku. Projekt zrealizowany został w ramach programu Interreg Europa Środkowa – Interreg Central Europe.

www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/projekt-come-in-zwieksza-dostepnosc-muzeow/?fbclid=IwAR28LENRcigTB4Z1bEzWAOUV725R0qmnCdpHTyYiGPTds82J4C4YkyqXSuI

www.europasrodkowa.gov.pl/strony/aktualnosci-europy-srodkowej/projekt-come-in-zwieksza-dostepnosc-muzeow/?fbclid=IwAR0kd7ynei4XrRi5zIAGGERGWgB_pbW9ZAnDL22F4Dc0D1sqvAfAesc7Hes

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wytyczne – COME-IN! Guidelines – opracowane przez międzynarodowy zespół w ramach projektu „Come-in! Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion”. Jest to zbiór zasad, wymagań technicznych oraz odniesień do aktualnych zapisów prawnych, mający na celu zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do małych i średnich muzeów w Europie Środkowej. Jednym z celów projektu jest, by wspominane wytyczne zostały zaakceptowane przez decydentów i rozpowszechnione pośród innych muzeów również z poza regionu środkowoeuropejskiego. W trakcie konferencji zostaną również poruszone takie tematy jak dostępna turystyka i muzea, bariery architektoniczne a ochrona zabytków oraz faktyczne potrzeby osób niepełnosprawnych związane ze zwiedzaniem muzeów i zabytkowych miejsc. Konferencja odbędzie się w języku angielskim i języku migowym. Udział jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bb9186f4-5abe-2ca3-6c81-c2fa77e10e84 Proszę zarejestrować się do 2 czerwca 2017 roku. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z  Caroline Fischer pod adresem netz@via-regia.org Agenda konferencji dostępna na stronie projektu COME-IN!: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html#Events
 

COME-IN! GUIDELINES presentation in Kraków

Kraków, 6TH Jully 2017

W dniu 6 lipca 2017 wytyczne Come-in! Guidelines, opracowane przez międzynarodowy zespół, w tym Muzeum Archeologiczne w Krakowie, w ramach projektu „COME-IN! Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion” zostaną zaprezentowane w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Odbędzie się to w trakcie spotkania ekspertów w ramach projektu „Małopolska – Kultura Dostępna”.  Come-in! Guidelines jest to zbiór zasad, wymagań technicznych oraz odniesień do aktualnych zapisów prawnych, mający na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełniejszego uczestnictwa w kulturze.   Więcej o projekcie i dokumentach Come-in! dostępne na www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html

 

Dokumenty powstałe w ramach projektu Come-in!:

Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

W dniu 12 marca br. w Gmachu Głównym Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbędzie się dostępne wydarzenie pt. „Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all” promujące pilotażowe dostosowanie wystawy stałej „Pradzieje i Wczesne średniowiecze Małopolski” do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z wadami wzroku i słuchu, według wytycznych „COME-IN! GUIDELINES” jak również prezentacja dostępnej strony internetowej Muzeum wraz z modułem aplikacji z audiodeskrypcją, językiem uproszczonym oraz tłumaczeniem na PJM.

Projekt COME-IN! (CE 187 „Cooperating for Open access to Museums Towards WidEr INclusion” ), w którym uczestniczy Muzeum Archeologiczne w Krakowie, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma on na celu udostępnienie wystaw osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich muzeów. W projekcie uczestniczą zarówno muzea, jak i organizacje pomagające osobom niepełnosprawnym oraz uczelnie z Włoch, Niemiec, Austrii, Słowenii i Chorwacji.

Rezultatem projektu ma być nie tylko szerszy dostęp do muzeów dla osób niepełnosprawnych, ale także wypracowanie standardów udostępniania oraz strategii promocji na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Informacje o projekcie COME-IN! i dokument COME-IN! Guidelines są dostępne na stronie http://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html