Konferencje

Konferencje i warsztaty

sarkofag

Egipt na nowo odkryty – sympozjum naukowe

Szczegóły … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROBLEMATYCE MUZEALNICTWA ARCHEOLOGICZNEGO

W dniu 19 listopada 2013 r., odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce muzealnictwa archeologicznego oraz skansenom i innym formom ekspozycji archeologicznych w terenie. Konferencja zorganizowana została przez Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Lista wygłoszonych referatów: Sylwester Czopek (Instytut Archeologii … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

KULTURA BADEŃSKA WOKÓŁ KARPAT ZACHODNICH

 Po 45 latach od pierwszej w Krakowie konferencji poświęconej problematyce kultury badeńskiej (listopad 1967 r.) i po 6 latach od „badeńskiej”, krakowskiej sesji na 12. Spotkaniach European Association of Archaeologists (wrzesień 2006 r.), po raz trzeci Kraków gościł archeologów z Europy Środkowej na międzynarodowej konferencji, podejmującej tematykę … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

RETUSZ – JAK I DLACZEGO? WIELPERSPEKTYWICZNOŚĆ ELEMENTU TWARDZOWEGO

 W dniach 17-19 października 2011 r. w Muzeum Archeologicznym w Krakowie odbyła się konferencja z cyklu – Warsztaty Krzemieniarskie SKAM, będącego forum badaczy zajmujących się problematyką wytwórczości krzemiennej w najstarszych odcinkach ludzkich dziejów. Warsztaty są imprezą cykliczną, odbywającą się raz w roku. Organizatorami tegorocznej, VIII … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

KONFERENCJA NAUKOWA „KRZEMIEŃ JURAJSKI W PRADZIEJACH”

KRAKÓW 28-30 WRZEŚNIA 2017 r. W dniach 28-30 września 2017 roku w  Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Krzemień jurajski w pradziejach” zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Konferencja, dedykowana prof. dr. hab. Bolesławowi Ginterowi, była … Czytaj dalej

Prezentowany wpis