PRIMA KOLEKCJA

PRIMA KOLEKCJA

zabytki greckie i rzymskie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

W Muzeum Archeologicznym w Krakowie, najstarszej tego typu placówce w Polsce, powstaje niezwykła kolekcja klasycznej sztuki starożytnej Grecji i Rzymu.

Muzeum przez prawie 175 lat istnienia, zgromadziło największy w naszej części Europy zbiór zabytków archeologicznych.
Cennym uzupełnieniem najważniejszego w Polsce zestawu przedmiotów ze starożytnego Egiptu będzie kolekcja sztuki starożytnej Grecji i Rzymu. Obecnie muzeum pracuje nad jej utworzeniem.

Pierwsze eksponaty trafiły już na stałą ekspozycję w Muzeum, dostępną dla mieszkańców Krakowa i odwiedzających nas gości z całego świata.

Zachęcamy do dołączenia do grona Mecenasów PRIMA KOLEKCJI w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Szczegółowe informacje na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/kas/polski-lad-ulga-na-sponsoring

Dzięki możliwościom, jakie daje ulga sponsoringowa na działalność kulturalną, wprowadzona w ramach „Polskiego Ładu” w 2022 roku, każdy Przedsiębiorca wspierający projekt ma prawo do odliczenia poniesionych wydatków w rozliczeniu rocznym.

***

26 kwietnia 2022 roku odbyło się uroczyste przekazanie pierwszego zabytku kolekcji greckiej, która powstaje dzięki nawiązaniu współpracy Muzeum Archeologicznego w Krakowie z Prima Porta Antiquities Galeria Sztuki Starożytnej w Warszawie. 

Zobacz więcej

25-27.11.2022 Warszawskie Targi Sztuki

Dzięki uprzejmości Galerii Prima Porta Antiquities, Muzeum miało możliwość prezentacji instytucji podczas targów.

Była to wspaniała okazja do przybliżenia kolekcjonerom i przedsiębiorcom możliwości jakie daje wprowadzona ulga dla Sponsorów Kultury w ramach „Polskiego Ładu”, umożliwiająca tworzenie nowej kolekcji starożytnej Grecji i Rzymu z udziałem społeczeństwa.

29 listopada 2022 roku otwarcie wystawy PRIMA KOLEKCJA w Muzeum Archeologicznym w Krakowie,  zawierającej wówczas 20 zabytków.