Najcenniejsze kolekcje

Najcenniejsze kolekcje

Gliniane naczynie w formie człowieka

Zbiory starożytnego Peru w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Kolekcja starożytnych naczyń i tkanin peruwiańskich stworzona przez Władysława Klugera

Zobacz więcej

Kolekcja egiptologiczna Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Na kolekcję zabytków starożytnego Egiptu, zgromadzoną w...

Zobacz więcej

Grób wojownika huńskiego z Jakuszowic

Ze względu na charakterystyczne formy zabytków i ich cechy...

Zobacz więcej

Skarb z Nowej Huty – Pleszowa

Skarb odkryto w 1961 r. podczas badań ratowniczych prowadzanych przez nowohucki oddział...

Zobacz więcej

Skarb Wiślan – grzywny siekieropodobne z ul Kanoniczej 13 w Krakowie

Żelazne grzywny siekieropodobne to specyficzne zabytki...

Zobacz więcej
Złoty naszyjnik

Scytyjska księżniczka z Ryżanówki

Wyposażenie bogatego scytyjskiego grobu kobiecego w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie znajduje się od...

Zobacz więcej
Zawieszka

Zespoły z Jaskini Mamutowej i Maszyckiej

Jaskinia ta (Wierzchowie gm. Wielka Wieś) została odkryta dla archeologii przez Jana...

Zobacz więcej
Naczynie gliniane

Zbiór wykopalisk z Bilcza Złotego imienia Książąt Leona i Teresy Sapiehów

Zobacz więcej