Wydawnictwa

Wydawnictwa

Materiały Archeologiczne (ISSN 0075-7039)

W roku 1959 Muzeum Archeologiczne w Krakowie powołało do życia własne czasopismo naukowe „Materiały Archeologiczne”. W pierwszej kolejności ma ono za zadanie publikowanie opracowań gromadzonych od połowy XIX wieku zbiorów własnych Muzeum – pochodzących z darów i badań wykopaliskowych archeologów skupionych wokół instytucji. Na ich łamach pierwszeństwo mają także rezultaty prac badawczych i analitycznych pracowników Muzeum.

Redaktor: Jacek Górski (od tomu 39)

Sekretarz: Anna Tyniec (od tomu 32)

Komitet Redakcyjny: Piotr Bieliński, Sylwester Czopek, Wojciech Nowakowski, Michał Parczewski, Paweł Valde-Nowak, Przemysław Makarowicz

Strona internetowa: www.materialyarcheologiczne.pl

MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE tom 42

ALBERT ZASTAWNY, AGNIESZKA BRZESKA-ZASTAWNA, JANA MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ – MATERIAŁY KULTURY BADEŃSKIEJ Z TRENČÍNA W ZACHODNIEJ SŁOWACJI W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE ALBERT ZASTAWNY, AGNIESZKA BRZESKA-ZASTAWNA – NEOLITYCZNE MATERIAŁY Z BADAŃ J. ŻUROWSKIEGO W 1932 ROKU NA STANOWISKU 1 W CHEŁMIE, POW. BOCHNIA ANNA TYNIEC – KOPIEC KRAKA DWA RAZY USYPANY ELŻBIETA … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE 41, 2016

Artykuły Materiały Miscellanae Nekrologi Robert Łapanowski Teresa Radwańska

Prezentowany wpis

MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE tom 40, 2015

Z ARCHIWUM RÓŻNE

Prezentowany wpis

MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE tom 39, 2013

Prezentowany wpis

MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE tom 38, 2010

ARTYKUŁY MATERIAŁY Z ARCHIWUM SESJA NAUKOWA Z DNIA 17 CZERWCA 2005 ROKU Tomasz Skrzyński Powstanie i dzieje zbiorów archeologicznych i Muzeum Archeologicznego AU i PAU Jacek Rydzewski Muzeum Archeologiczne w Kraków w latach 1955-2005

Prezentowany wpis

MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE TOM 37, 2009

SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Bartłomiej Szymon Szmoniewski, Anna Tyniec Stradów – fotografia lotnicza i co dalej? / Stradów – aerial photography and then what? Kazimierz Bielenin Piec dymarski typu zagłębionego, nowa interpretacja archeologiczna / The bloomery furnace of the pit type MATERIAŁY Elżbieta … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Materiały Archeologiczne, tom 36, 2006

Spis treści ARTYKUŁY Monika Bober, Architektura wczesnośredniowiecznego Krakowa. Stan badań, interpretacje  Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Anna Tyniec-Kępińska, Obrzędowość pogrzebowa w Małopolsce wczesnośredniowiecznej (VII/VIII – poł X w.) w świetle nowych badań MATERIAŁY Radosław Liwoch, Miecz ze Stogniowic ODKRYCIA Paweł Micyk, Barbara Witkowska, Piotr Włodarczak, Grób wczesnośredniowieczny ze … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Materiały Archeologiczne, tom XXXV 2005

Spis treści ARTYKUŁY Jacek Górski, Rozwój poglądów na chronologię i periodyzację kultury trzcinieckiej do 1990 roku (ze szczególnym uwzględnieniem lessowej części Niecki Nidziańskiej) Urszula Bugaj, Guzy-krępulce z terenu Polski  Kazimierz Bielenin, Kloc żużla dymarskiego z Boleszyna. Uwagi o znaczeniu badań powierzchni kloców żużla dymarskiego MATERIAŁY Agnieszka Dziedzic, Materiały krzemienne z kolekcji … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Materiały Archeologiczne, tom XXXIV 2003

Spis treści Artykuły Tomasz Bochnak „Długie noże” w grobach kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego – broń czy narzędzie? Materiały Maja Pawłowska Schyłkowopaleolityczna pracownia wiórów na stanowisku 2 w Zagaciu, gm. Czernichów Sławomir Kadrow, Michailo Sokhackiy, Taras Tkachuk, Elżbieta Trela Sprawozdanie ze studiów i analiz materiałów zabytkowych kultury trypolskiej … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Materiały Archeologiczne, tom XXXIII 2002

Spis treści Materiały Tomasz Bochnak Broń ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie Grzegorz Kieferling Zabytki z młodszego okresu przedrzymskiego oraz z okresu rzymskiego z terenów Podola i Wołynia w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie Radosław Myszka Późnośredniowieczne dzbanki znalezione w dołach chłonnych na terenie Starego Miasta w Krakowie … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Materiały Archeologiczne, tom XXXII 2001

Spis treści Sesja 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie Jacek Rydzewski 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie Elżbieta Chochorowska Zbiory Krakowskiego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dawniej i dziś Mirosław Zając Zabytki mezolityczne w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie i ich znaczenie dla poznania mezolitu strefy wyżynnej w Polsce Elżbieta Chochorowska Obozowisko mezolityczne w Ściejowicach … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Materiały Archeologiczne Nowej Huty (ISSN 0581-1112)

Rocznik poświęcony archeologii Nowej Huty, ukazywał się w latach 1968-2010 (25 tomów).

Seria wydawnicza „Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie”

ISBN (dla całej serii) 978-83-911543-4-2

Seria wydawnicza, której pierwszy tom ukazał się w roku 2006, służy publikacji: materiałów z konferencji organizowanych przez Muzeum, wyników badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum, opracowań monograficznych przygotowanych przez naszych pracowników oraz kolekcji muzealnych.

Redaktor – Jacek Górski

Sekretarz – Anna Tyniec

Komitet Redakcyjny: Tomasz Bochnak, Jan Chochorowski, Janusz Kruk, Michał Parczewski, Paweł Valde-Nowak

Materiały Archeologiczne Nowej Huty tom XXVI, 2020

JANUSZ BOBER, JACEK GÓRSKI – SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE ODDZIAŁU MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W NOWEJ HUCIE MAŁGORZATA KACZANOWSKA – UWAGI O NEOLITYCZNYCH PRZEMYSŁACH KRZEMIENNYCH Z PERSPEKTYWY BADAŃ W NOWEJ HUCIE (SUBIEKTYWNY PUNKT WIDZENIA) MAREK NOWAK – WPŁYW ODKRYĆ ARCHEOLOGICZNYCH W NOWEJ HUCIE NA SYNTETYCZNE UJĘCIA WCZESNEGO I ŚRODKOWEGO NEOLITU W POLSCE. DOKONANIA, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE NOWEJ HUTY TOM XXV, 2010

SPIS TREŚCI Agnieszka Kluzik Osada kultury pucharów lejkowatych w Krakowie Nowej Hucie-Mogile, stan. 62 Barbara Witkowska, Piotr Włodarczak Grób kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 74 w Krakowie Nowej Hucie-Kościelnikach Anita Szczepanek Analiza antropologiczna szkieletu z grobu kultury ceramiki sznurowej z Krakowa Nowej Huty-Kościelnik Konrad Kopacz Próba rekonstrukcji przemysłu … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Materiały Archeologiczne Nowej Huty, tom XXIV 2005

Spis treści Sesja naukowa poświęcona pamięci Jadwigi Korwin Kamieńskiej – „Kucy” Sławomir Kadrow, Sylwetka naukowa Jadwigi Korwin Kamieńskiej Janusz K. Kozłowski, Problem kontynuacji rozwoju pomiędzy wczesnym i środkowym neolitem oraz genezy „cyklu lendzielsko-polgarskiego” w basenie górnej WisłyThe Problem of Continuity between the Early and Middle … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Materiały Archeologiczne Nowej Huty, tom XXIII 2002

Spis treści Janusz Bober Obiekt nr 179 z Krakowa Nowej Huty-Wyciąża (stan. 5) Jarosław Wróbel Analiza anatomo-morfologiczna szkieletów z Krakowa-Nowej Huty-Cła Ewa Kubica-Kabacińska, Bartłomiej Szmoniewski Łyżka odlewnicza z wczesnośredniowiecznej osady w Krakowie-Nowej Hucie-Mogile, stan. 1. Jacek Górski Zmiana organizacji sieci osadniczej na obszarze Nowej Huty w środkowym okresie epoki brązu … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Materiały Archeologiczne Nowej Huty, tom XXII 2001

Spis treści Małgorzata Kaczanowska Pięćdziesięciolecie badań archeologicznych w Nowej Hucie Jacek Górski, Piotr Włodarczak Groby kultury ceramiki sznurowej z Krakowa-Nowej Huty-Pleszowa (stanowisko 17) na tle znalezisk grobowych tej kultury nad dolną Dłubnią Jacek Górski, Jarosław Wróbel Zbiorowy grób szkieletowy kultury trzcinieckiej z Nowej Huty-Cła, stan. 65 Tomasz Rodak Wczesnołużycka … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Materiały Archeologiczne Nowej Huty, tom XXI, Kraków 1998

Spis treści Janusz Bober Najnowsze materiały kultury ceramiki promienistej ze stanowiska 5, 5A, 5B w Krakowie-Nowej Hucie (Wyciąże) Paweł Madej Inwentarz ceramiczny grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej ze stanowiska w Krakowie-Pleszowie 20 Renée Hachulska-Ledwos Materiały z okresu lateńskiego i wpływów rzymskich ze stanowiska I w Krakowie-Nowej Hucie (Mogiła rejon … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Materiały Archeologiczne Nowej Huty, tom XX, Kraków 1997

Spis treści Jacek Górski Główne etapy rozwoju kultury trzcinieckiej na obszarze Nowej Huty na tle przemian tej kultury w zachodniej Małopolsce Grażyna Ganc-Kwaśny Materiały kultury przeworskiej z okresu rzymskiego z Nowej Huty-Cła, woj. Kraków

Prezentowany wpis

Inne wydawnictwa

Sprzedaż wydawnictw prowadzi Biblioteka Muzeum. Niektóre z pozycji (zwłaszcza dotyczące wystaw) można nabyć w kiosku przy wejściu na wystawy.