Oferta dla szkół IX-XII

Oferta dla szkół

OFERTA WARSZTATÓW I LEKCJI  DLA  DWÓCH LOKALIZACJI: 

GMACH GŁÓWNY MUZEUM (ul. Poselska 3) oraz ODDZIAŁ NOWA HUTA – BRANICE (ul. Sasanek 2A)

Po wyborze zajęć, prosimy o upewnienie się w której lokalizacji odbywają się zarezerwowane dla Państwa zajęcia. 

Gmach Główny

WARSZTATY MUZEALNE

Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl  lub ☎️  tel. (12) 422 71 00, wew. 3  (w godzinach 9-15)

Z uwagi na przygotowywanie nowej wystawy prezentującej pradzieje Małopolski w okresie od września do grudnia 2023 prowadzimy zajęcia tylko z poniższych bloków:

Blok pradziejowy

Uczestnicy dowiedzą się jakie zwierzęta zamieszkiwały w pradziejach tereny dzisiejszej Małopolski. W części praktycznej wykonają z gliny figurki wybranych zwierząt.

Zajęcia wprowadzają w tajniki wyrobu ceramiki.  Podczas warsztatów uczestnicy wykonają ręcznie własne gliniane naczynie.

Zajęcia poświęcone są pracy metalurgów sprzed 5 tys. lat. Uczestnicy zobaczą kopie broni i ozdób wykonanych z brązu, a także poznają modę z pradziejów. Podczas warsztatów samodzielnie wykonają drobne wyroby metalowe.

Blok średniowieczny

W czasie zajęć uczniowie zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą wierzeń dawnych Słowian (sprzed przyjęcia chrześcijaństwa). Dowiedzą się, czym wyróżniały się wierzenia Słowian. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze” zobaczą posąg Światowida i dowiedzą się o jego historii i pochodzeniu, a także poznają symbolikę przedstawioną na posągu. W części praktycznej uczestnicy wykonają gliniane dyski z symbolami znajdującymi się na posągu ze Zbrucza.

Blok cywilizacji śródziemnomorskich

Zajęcia poświęcone historii i rozwojowi alfabetu łacińskiego, składają się z dwóch części – prezentacji oraz warsztatów. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzą się kiedy powstał alfabet łaciński oraz jak zmieniał się wraz z upływem czasu. Zobaczą również przykłady łacińskich inskrypcji, które dotrwały do naszych czasów. Poznają także niektóre zwroty używane przez starożytnych Rzymian, które warto znać.  W trakcie warsztatów uczestnicy ozdobią wybranymi sentencjami ekologiczne torby, które zabiorą ze sobą, jako pamiątkę z zajęć.

Pismo starożytnych Egipcjan to jedno z najważniejszych źródeł wiedzy na temat tej fascynującej cywilizacji. Proponowane zajęcia mają na celu przybliżenie roli pisma używanego w kraju nad Nilem w badaniach nad przeszłością. Spotkanie składa się z części teoretycznej i praktycznej (warsztatów). W ramach części teoretycznej słuchacze poznają historię odczytania hieroglifów oraz zwiedzą ekspozycję „Bogowie starożytnego Egiptu”. Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie przygotują pokryty hieroglifami pamiątkowy arkusz.

Warsztaty poświęcone są sztuce mieszkańców starożytnego Egiptu, z którą uczestnicy zapoznają się w pierwszej części zajęć podczas zwiedzania wystawy „Bogowie starożytnego Egiptu”. Zainspirowani obejrzanymi zabytkami, w części warsztatowej na lnianych, ekologicznych torbach namalują wzory związane z tematem m.in. skarabeusza, maskę grobową lub profilowe popiersie królowej Neferetiti.

Wierzenia dawnych ludów są fascynujące, choć niekiedy mogą wydać się skomplikowane. Podczas spotkania edukatorzy przedstawią najważniejsze bóstwa czczone w Egipcie, Grecji i Rzymie. Po prezentacji multimedialnej, uczestnicy wezmą udział w warsztatach, które ułatwią zapamiętanie przedstawicieli dawnych panteonów. W przypadku „wariantu egipskiego”, po części warsztatowej słuchacze udadzą się na wystawę „Bogowie starożytnego Egiptu” by na własne oczy zobaczyć zabytki przedstawiające wyobrażenia egipskich bogów.

Uwaga: Ze względu na obszerność tematu, proponujemy trzy warianty zajęć (poświęcone osobno wierzeniom egipskim, greckim i rzymskim). Podczas rezerwacji prosimy o określenie, jaki wariant najbardziej Państwu odpowiada.

Starożytna Grecja od zawsze budziła zainteresowanie miłośników historii. Turyści z całego świata wciąż przyjeżdżają tłumnie do Aten, by podziwiać górujące nad miastem antyczne świątynie powstałe na Akropolu. Osiągnięcia Greków w dziedzinie architektury, sztuki, literatury, filozofii czy organizacji społecznej wpłynęły na kształt współczesnego świata.

Podczas zajęć opowiemy o historii tej dumnej cywilizacji i przybliżymy słuchaczom jak wyglądało życie starożytnych Greków. Czy faktycznie było tak różny od naszego? Zapraszamy wszystkich na prawdziwą wyprawę, podczas której zobaczymy, jak mieszkali dawni Grecy, w co się ubierali, co jedli, jak wychowywali dzieci i wiele innych. Poznamy również najważniejsze zabytki, które przetrwały po dziś dzień jako namacalne świadectwa greckiego dążenia do piękna i harmonii.

Zajęcia składają się z trzech części: prezentacji multimedialnej, wyjścia na wystawę i warsztatów.

Tajniki zawodu archeologa

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników.

Zajęcia odbywają się na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”. Uczniowie, poprzez rozmowę z prowadzącym i różnorodne zadania, poznają różnice w pracy archeologa i historyka, różnice między paleontologią a archeologią, metodykę pracy archeologa oraz sposoby datowania zabytków archeologicznych. W części praktycznej prowadzący wyjaśnia podział dziejów na epoki (z użyciem linii czasu), podaje podstawowe daty ułatwiające orientację w pradziejach. Uczestnicy podzieleni na grupy wykonują zadania.

Poziom zajęć możemy dostosować zarówno dla dzieci od 6 lat z klas I-III  oraz dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, jak również dla młodzieży licealnej klas I-IV. Czas trwania zajęć ok. 90 min.

Polecamy:

            Zapraszamy młodzież szkół średnich na zajęcia przygotowane przez Fundację Panteon Narodowy, poświęcone dorobkowi profesora Aleksandra Brücknera. Szczególną uwagę poświęcamy mitologii Słowian. Dodatkowe informacje i ustalanie terminów spotkań pod numerem telefonu 693 124 624.

kolorowa grafika informująca o warsztatach

12 zł/od osoby
90zł/za grupę

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami

– skrócona ścieżka zwiedzania
– małe grupy – max. 15 osób
Czas spotkania i koszt ustalany indywidualnie

LEKCJE MUZELANE

Lekcje to oprowadzanie po wystawach. 
Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl lub ☎️  tel. (12) 422 71 00, wew. 3  (w godzinach 9-15)

Lekcja odbywa się na wystawie „Bogowie starożytnego Egiptu”. Uczestnicy zobaczą zabytki pochodzące z Egiptu, m.in. kartonaże, sarkofagi, mumie, ozdoby i naczynia. Poznają również interesujące historie związane z niektórymi zabytkami. Dzięki wizycie na wystawie będą mogli lepiej poznać i zrozumieć kulturę starożytnego Egiptu.

W czasie zajęć prowadzący omówi, czym jest archeologia Nowego Świata oraz jakie podziały są w niej stosowane. Opisze odkrycia nowych kontynentów i ich następstwa dla Europy, rdzennych mieszkańców Ameryk oraz ich kultury. Omówi, jakie główne kultury się tam rozwijały i jakie są ich dokonania. Uczniowie zwiedzą także wystawę „Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”. Dowiedzą się, skąd wzięły się zabytki peruwiańskie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie oraz kim był Władysław Kluger.

Zajęcia mające na celu odkrywanie fascynującego świata krakowskich podziemi i poznawanie tajemnic archeologii. W czasie spotkania uczestnicy zwiedzą wystawę „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, poznając zarówno historię budynku, w którym mieści się muzeum, jak również dzieje samej instytucji.

Najsłynniejsze procesy przedwojennej Polski w gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowiea

Czas trwania ok. 70 min.

Zajęcia są dostosowywane do wieku uczestników.

12 zł/od osoby
65zł/za grupę

Oddział w Nowej Hucie – Branicach

WARSZTATY i ZAJĘCIA

Zapraszamy do rezerwacji  pod numerem  telefonu  (12) 640 80 60

Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warsztaty mają formę zabawy, podczas której uczniowie przyswajają wiedzę z zakresu historii oraz archeologii. Zajęcia odbywają się według scenariusza:

wizyta w zamku księcia – zwiedzanie renesansowej rezydencji obronnej oraz ekspozycji

wykop archeologiczny – uczestnictwo w zaimprowizowanych badaniach wykopaliskowych

zajęcia ceramiczne – uczestnictwo w warsztatach, podczas których uczestnicy lepią małe formy z gliny tj.: paciorki, zawieszki, figurki

Zajęcia w Akademii będą prowadzone w okresie wczesnowiosennym, późnojesiennym i zimowym. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 9-12 lat i mają na celu przybliżenie pracy skryby-zakonnika przepisującego ręcznie księgi. Uczestnicy po krótkim wprowadzeniu otrzymają gęsie pióra i na podstawie przygotowanych wzorów będą kreślić i zdobić średniowieczne litery, słowa i zdania.

Głównym zadaniem zajęć, dla dzieci w wieku 9-12 lat, będzie przybliżenie uczestnikom rzymskiej sztuki dekorowania podłóg oraz ścian małymi, kolorowymi kamieniami, szkłem bądź fragmentami ceramik. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym są mozaiki, do czego służyły i jak wyglądały. Dzieci będą pracować na zainscenizowanych wykopaliskach oraz projektować i układać mozaiki według własnego pomysłu. 

Cele główne zajęć:

  • zapoznanie się z pojęciami związanymi z antycznymi technikami zdobniczymi;
  • rozwijanie procesów skojarzeniowych i kształtowanie umiejętności manualnych;
  • rozwijanie wyobraźni artystycznej.

Ceny obowiązujące od 01 stycznia 2023 roku :

6zł/od osoby
90zł/od grupy