Projekty i inwestycje

„Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej”

Celem projektu jest poprawa warunków udostępniania niepowtarzalnego dziedzictwa archeologicznego … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Realizacja projektu Patyna wieków. Konserwacja posągu Światowida ze Zbrucza

Zadanie pn. Patyna wieków. Konserwacja posągu Światowida ze Zbrucza … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Realizacja projektu Nowa Huta-Mogiła, stan.55 (kopiec Wandy)

Nowa Huta-Mogiła, stan 55 (kopiec Wandy) Wielofazowa osada kultury trzcinieckiej i łużyckiej Projekt realizowany … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Realizacja projektu OD EGIPTU FARAONÓW DO „muzeum w plecaku”

Digitalizacja zabytków z wystawy „Bogowie starożytnego Egiptu” … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie ul. Senacka 3 -VII etap (kontynuacja)” III rok realizacji PWE wykonywanego w 2021 roku

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Machowie (Tarnobrzeg)

 Opracowanie materiałów grobowych z badań prowadzonych przez Muzeum w latach 60-tych … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Osady ludności późnej fazy kultury mierzanowickiej w międzyrzeczu Wisły i Raby.

badań prowadzonych na trasie autostrady A4 w rejonie Krakowie. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Etapy realizacji projektu – „Archeologiczny Atlas Małopolski”

luty-marzec 2021Zespół realizujący projekt (MobileMS i MAK) pracuje (warsztaty on-line) nad szczegółami projektu funkcjonalnego (makiety portalu) i graficznego portalu. Sukcesywnie omawiane są poszczególne zakładki i funkcjonalność strony portalu i aplikacji. Zaprojektowany został logotyp Archeologicznego Atlasu Małopolski. W Muzeum wykonywane prace związane z digitalizacją kolejnych zabytków i archiwaliów, terenowe … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Remont konserwatorski elewacji – IV etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

„Remont konserwatorski elewacji – IV etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie”. „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa” .

Prezentowany wpis

Remont konserwatorski elewacji – III etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

„Remont konserwatorski elewacji – III etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie” „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”

Prezentowany wpis