„Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej”

Muzeum Archeologiczne w Krakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej”

 

Celem projektu jest poprawa warunków udostępniania niepowtarzalnego dziedzictwa archeologicznego oraz podniesienie konkurencyjności Muzeum Archeologicznego w Krakowie poprzez adaptację strychu siedziby MAK na cele użytkowe oraz wdrożenie nowoczesnej oferty kulturalno – edukacyjnej z zakresu prezentowania i upowszechniania dziedzictwa archeologicznego. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości funkcjonowania Muzeum poprzez modernizację infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia dla prowadzenia działalności i edukacji kulturalnej. Efektem projektu będzie zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum oraz podniesienie jej atrakcyjności.

Wartość całkowita projektu:                  16 187 483,61 zł;

Wartość wydatków kwalifikowanych:     12 906 336,11 zł

Dofinansowanie projektu z UE:             10 970 385,69 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

zestaw logotypow

Etapy realizacji projektu

07.12.2022  w Muzeum Archeologicznym w Krakowie o godz. 14:00 podpisana została umowa z firmą Wodpol, która będzie realizować największą, od co najmniej 50. lat!, inwestycję w Muzeum związaną z przebudową budynku gmachu głównego Muzeum Archeologicznego (przy ul. Senackiej 3) w zakresie adaptacji strychu o powierzchni ok. 1000 m2 na cele użytkowe dostosowane do funkcji: ekspozycyjnej, muzealnej pomocniczej (zaplecze) oraz edukacyjno-konferencyjnej wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej.

W styczniu rozpoczęły się prace na dachu.

Jednocześnie wprowadzono nowy system sprzedaży biletów iKSORIS

luty-marzec 2023 ciąg dalszy prac adaptacyjnych strychu:

kwiecień

Zakończyły się prace koncepcyjne nad aranżacją wystawy na nowo zaadoptowanej powierzchni.

Nadal trwają prace budowlane.

Tu powstanie winda. Jednak aby powstała, konieczne było przeprowadzenie wykopalisk.

tablica informacyjna
Komentarze są niedostępne.