Postępowania wg Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowania według Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na realizację przebudowy budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków

Szczegóły wkrótce … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą PZP, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Przedmiotem postępowania jest przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków.

Szczegóły wkrótce … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługę zarządzania projektem pn.: „Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej.”

Szczegóły … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. „Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, obejmująca adaptację strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej”

Treść postępowania … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na : Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.05.2021 roku Informacja … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

do pobrania

Prezentowany wpis

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie wraz z wdrożeniem portalu internetowego pn.: „Archeologiczny Atlas Małopolski”.

Prezentowany wpis

Przetarg nieograniczony na wykonanie wraz z wdrożeniem portalu internetowego pn. „Archeologiczny Atlas Małopolski” w ramach Projektu pn.: „Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne

I. Ogłoszenie o zamówieniu
II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Plik 1 Plik 2 Plik 3

Prezentowany wpis

Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Prezentowany wpis