Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na realizację przebudowy budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków

Komentarze są niedostępne.