Biblioteka

Biblioteka MAK

Księgozbiór biblioteki zaczęto tworzyć w latach 50-tych XX wieku. Obecnie liczy on około 40 000 woluminów, w tym około 25 000 czasopism i wydawnictw ciągłych oraz około 15 000 wydawnictw zwartych. Znaczna część zbiorów obejmuje wydawnictwa zagraniczne, pozyskiwane przez Bibliotekę w ramach wymiany wydawnictw z 236 instytucjami z większości krajów europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Afryki Południowej, Indii i Australii. Wymiana krajowa prowadzona jest z ponad 70 instytucjami.

Zasoby Biblioteki są w pełni skatalogowane w dostępnych w Czytelni tradycyjnym katalogu kartkowym oraz katalogach komputerowych.

Biblioteka prowadzi sprzedaż czasopism i serii wydawnictw muzealnych. Zamówienia można składać telefonicznie (tel. +48 (12) 422 75 60; +48  (12) 422 71 00 wew. 133) bądź drogą elektroniczną na adres: barbarar@ma.krakow.pl

Koszt wysyłki wydawnictw w granicach Polski zgodny z taryfikatorem Poczty Polskiej.

Koszt wysyłki wydawnictw poza granice Polski w Europie – tak jak podano w zestawieniach, do krajów pozaeuropejskich wynosi 10 USD.

 

Ceny za usługi kopiowania w Bibliotece:
ksero A4 jednostronne dla osób zewnątrz – 0,40 zł
ksero A4 dwustronne dla osób zewnątrz -0,60 zł
ksero A.3 jednostronne dla osób z zewnątrz – 0,70 zł

Skład osobowy:

Kierownik Biblioteki, kustosz

mgr Helena Godłowska

+48 (12) 422 75 60 wew. 133

Bibliotekarz

mgr Barbara Reyman-Chojecka

+48 12 422 75 60, w. 133