Rada Muzeum

Rada Muzeum

Członkowie Rady Muzeum Archeologicznego w Krakowie

szóstej kadencji

prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak – Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,    Przewodniczący Rady

dr hab. Monika Bogdanowska – nauczyciel akademicki, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

dr Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

dr Janusz Budziszewski – Przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Jan Godłowski – Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Piotr Goraj – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krakowie

prof. dr hab. Janusz Kruk – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Katarzyna Olesiak – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Rafał Stuglik – Przewodniczący Komisji Kultury, Radny Województwa Małopolskiego

Tomasz Urynowicz – Radny Województwa Małopolskiego