PRAKLUB-Klub Przyjaciół Muzeum Archeologicznego w Krakowie

PRAKLUB

Klub Przyjaciół Muzeum Archeologicznego w Krakowie

                                                                                 PRAKLUB

Z przyjemnością ogłaszamy, że 01 marca 2023 roku rusza  Klub Przyjaciół Muzeum Archeologicznego w Krakowie – PRAKLUB !

Zapraszamy osoby zainteresowane archeologią, które chcą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach muzealnych i wspierać działalność Muzeum.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem klubu.

Jak zostać członkiem PRAKLUBU?

 • zbierz minimum dwa bilety z wizyty w naszym Muzeum (bilety z wystaw/wydarzeń/zajęć)
 • wypełnij deklarację członkowską
 • umów się na spotkanie – kontakt: praklub@ma.krakow.pl 
 • przyjdź na spotkanie z wypełnioną deklaracją, biletami oraz z dokumentem tożsamości (np. legitymacja) 

W Dziale Edukacji Archeologicznej i Wystaw otrzymasz imienny Indeks oraz Identyfikator.
Poznasz plan wydarzeń, w których można uczestniczyć oraz harmonogram działań dedykowanych Klubowiczom.

                                                       Witaj w Klubie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego w Krakowie!!

REGULAMIN

Klubu Przyjaciół

Muzeum Archeologicznego w Krakowie

PRAKLUB

 • 1. Informacje ogólne
 1. Powołuje się Klub Przyjaciół Muzeum Archeologicznego w Krakowie zwany dalej PRAKLUB
 1. Celem Klubu Przyjaciół Muzeum Archeologicznego w Krakowie PRAKLUB jest budowanie aktywnej społeczności zainteresowanej archeologią i muzealnictwem, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
 1. Udział w Klubie PRAKLUB nie wymaga opłacania składek.
 1. Wszystkie informacje na temat wydarzeń dostępnych dla członków Klubu dostępne są na stronie internetowej  www.ma.krakow.pl/PRAKLUB 
 • 2. Zasady członkostwa
 1. Członkiem Klubu przyjaciół Muzeum Archeologicznego w Krakowie PRAKLUB można zostać po ukończeniu 14 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda Opiekuna.
 1. Członkiem Klubu można zostać po przedstawieniu przynajmniej dwóch biletów wstępu do Muzeum oraz wypełnieniu deklaracji członkowskiej, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Uwzględniane są bilety wstępu na wystawy, wydarzenia, zajęcia popołudniowe lub weekendowe.
 1. Członkowie otrzymują imienne Indeksy, w których dokumentują aktywność. Obejmuje ona udział w wykładach, warsztatach i innych działaniach o charakterze edukacyjnym i wystawienniczym organizowanych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
 1. Członkowie mogą wspierać Muzeum podczas przygotowań i organizacji wydarzeń na zasadach wolontariatu.
 1. Posiadacz Indeksu uzyskuje prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach i wystawach organizowanych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
 1. Posiadacz Indeksu jest zobowiązany do informowania Muzeum o zmianie danych podanych w deklaracji członkowskiej.
 • 3. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych, zbieranych do realizacji celów Klubu Przyjaciół, jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie 31-002 Kraków, ul. Senacka 3, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego REGON 357080620, NIP 6750004471, tel. (12) 422 75 60, e-mail: iod@ma.krakow.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. 3
 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin zawiera warunki przynależności do Klubu Przyjaciół. Regulamin obowiązuje Muzeum oraz członków Klubu Przyjaciół od chwili ogłoszenia.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Muzeum www.ma.krakow.pl/PRAKLUB 
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Klubu w każdym czasie, po upływie 30 dni od umieszczenia takiej informacji na stronie internetowej Muzeum.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki:
Deklaracja członkowska

ikona załącznika pdf
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
ikona pliku word do pobrania
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
ikona załącznika pdf
REGULAMIN