Gmach Główny

Gmach Główny

Poznaj nasze wystawy

Nasze Muzeum zapewnia użytkownikowi różne drogi poznawania wystaw

Wizyty grupowe

poznaj nasze wystawy w grupie, np. kolegów ze szkoły lub znajomych

Zajęcia dla dzieci

dzieci mogą zapoznać się z naszymi wystawami dzięki aktywnym zajęciom i warsztatom edukacyjnym, np. "Poszukiwacze skarbów - pokój zagadek"

Spotkania dla seniorów

zapraszamy wszystkich seniorów na wtorkowe spotkania, na których prezentujemy nasze zbiory

Wystawy czasowe

„Święto – ślad po śladach”

wystawa dedykowana pamięci Jerzego Nowosielskiego
od 21.02.2023 do 03.05.2023

kolorowa grafika z mamutem na zaśnieżonej łące - informująca o wystawie "Wielkie ssaki epoki lodowcowej"

WIELKIE SSAKI epoki lodowcowej

wystawa czasowa od 07 marca do czerwca 2023

Zabytki śródziemnomorskie ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu

Zabytki datowane są głównie na VIII– III w. p.n.e. i reprezentują różne style związane głównie ze sztuką Etrurii i Grecji.

Wtorki - wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny