Gmach Główny

Gmach Główny

Poznaj nasze wystawy

Nasze Muzeum zapewnia użytkownikowi różne drogi poznawania wystaw

Wizyty grupowe

poznaj nasze wystawy w grupie, np. kolegów ze szkoły lub znajomych

Zajęcia dla dzieci

dzieci mogą zapoznać się z naszymi wystawami dzięki aktywnym zajęciom i warsztatom edukacyjnym, np. "Poszukiwacze skarbów - pokój zagadek"

Spotkania dla seniorów

zapraszamy wszystkich seniorów na wtorkowe spotkania, na których prezentujemy nasze zbiory

Wystawy czasowe

Skarby z ziemi wydarte

SKARBY Z ZIEMI WYDARTE

PREHISTORYCZNE WYROBY Z BRĄZU I ŻELAZA ODKRYTE W REJONIE BESKIDZKIEGO PRZEŁOMU RZEKI SOŁY

grafika do wystawy "Na glinianych nogach"

Na glinianych nogach

Unikatowe wyroby kultury łużyckiej z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
od 14 września 2023

Wtorki - wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny