Dostępność

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność cyfrowa

Muzeum Archeologiczne w Krakowie stara się zapewnić dostępność strony Muzeum Archeologicznego w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony – www.ma.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan, pdf)
 • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków

Powody wyłączenia:

 • strona internetowa jest wykonana według standardów WCAG 2.0
 • strona internetowa jest stopniowo dostosowywana do standardu WCAG 2.1
 • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne
 • strona Muzeum Archeologicznego jest systematycznie dostosowywana do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-10-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja dodatkowa

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 3. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Istnieje też możliwość powiększenia/zmniejszenia i uproszczenia tekstu. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 4. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Staramy się, aby wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie miały alternatywne opisy. A np. grafiki zawierające tekst, żeby miały wersję tekstową w WORD.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest:

Agnieszka Jarosik

Edukator, koordynator dostępności

+48 12 422 75 60 wew. 143, tel. kom. 515 589 832

a.zero@ma.krakow.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych np. odczytania niedostępnego tekstu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie to jest nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie:

tel. 12 422 71 00 SMS: +48 515 589 832

e-mail: mak@ma.krakow.pl

ul Senacka 3,

31-002 Kraków

Budynek

GMACH GŁÓWNY – ULICA SENACKA 3

Z powodu zabytkowego charakteru budynek jest częściowo dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

DOJAZD

Muzeum położone jest w ścisłym centrum miasta, przy ul. Senackiej 3, w pobliżu Filharmonii Krakowskiej. Wejście dla zwiedzających znajduje się od ul. Senackiej. Najbliższy przystanek tramwajowy to przystanek „Plac Wszystkich Świętych”. Stamtąd kierujemy się na ulicę Grodzką w stronę Wawelu, dochodzimy do ul. Senackiej i skręcamy w nią (w prawo). Po przejściu kilkunastu kroków, na wprost nas zobaczymy bramę muzeum. W bramie jest możliwość wejścia do kasy i portierni, jak również poproszenie o pomoc przy użyciu przycisku dzwonka: „Dzwonek dla osób niepełnosprawnych”. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim będą mogły kupić bilet za pośrednictwem obsługi muzeum bez wchodzenia do budynku.

Na całej opisanej trasie brak ścieżek naprowadzających.

W pobliżu muzeum znajdują się płatne parkingi (na terenie klasztoru oo. Franciszkanów oraz przy hotelu Radisson). Muzeum leży na terenie strefy płatnego parkowania. Nie ma możliwości wjazdu na teren muzeum.

W przypadku, gdyby potrzebowali Państwo asystenta, który pomoże dotrzeć do muzeum z najbliższej okolicy, prosimy o kontakt z Działem Edukacji Archeologicznej i Wystaw min. na dzień przed planowaną wizytą pod numerem tel. (12) 422 71 00, w. 143 lub 150, pod numerem telefonu komórkowego  515 589 832 lub pod adresem e-mail: a.zahacki@ma.krakow.pl.

BUDYNEK

Wejście na teren muzeum znajduje się od strony ulicy Senackiej. Kasa Muzeum znajduje się w budynku bramy. Na teren kasy nie ma możliwości wjechania wózkiem inwalidzkim. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową obok drzwi umieszczono dzwonek :Dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Po zakupie biletu i wejściu na teren muzeum kierujemy się ukośnie na koniec dziedzińca. Następnie przez drzwi z przyciskiem: „Przycisk dla osób niepełnosprawnych”. Po wejściu kierujemy się do windy znajdującej się po prawej stronie. Aby skorzystać z windy należy nacisnąć przycisk znajdujący się przy drzwiach windy. Po przyjechaniu windy i wejściu do niej należy z panelu umieszczonego w środku windy po jej lewej stronie wybrać przycisk z numerem 2. Winda zawozi nas na drugie piętro. Po wyjściu z windy kierujemy się w prawą stronę. Znajduje się tam szatnia, w której można zostawić swoje rzeczy. Następnie przechodzimy przez salę konferencyjną, podzieloną na trzy części oddzielone drzwiami w kolorze beżowym imitującym drewno. Następnie przechodzimy do przezroczystych drzwi znajdujących się po lewej stronie, a za drzwiami skręcamy w lewo. Omijamy klatkę schodową i idziemy prosto do wejścia na wystawę „Pradzieje i Średniowiecze Małopolski”.

Na początku wystawy znajduje się mapa tyflograficzna, a na całej długości wystawy znajduje się ścieżka naprowadzająca dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz przeszkolona obsługa. Wzdłuż ścieżki przygotowane są kopie dotykowe zabytków oznaczone polami uwagi przy każdej z części wystawy.

 

Wystawa stała „Pradzieje i Średniowiecze Małopolski” składa się z jednej sali wystawowej podzielonej na osiem części tematycznych. Każda z nich wystawy składa się z gabloty z zabytkami, rekonstrukcji domu oraz części dotykowej, przy której znajdują się kopie zabytków z wystawy, które zostały wykonane na potrzeby poprzedniej wystawy „Pradzieje i Wczesne Średniowiecze Małopolski” w ramach projektu COME-IN! Udostępnione dotykowe kopie zabytków wykonane z oryginalnych surowców. Na stronie internetowej muzeum w zakładce COME-IN!: http://ma.krakow.pl/aplikacja-comein/ znajdują się opisy tych zabytków: audiodeskrypcja, opis uproszczony w języku polskim i języku angielskim, jak również tłumaczenie na Polski Język Migowy oraz podpisy dla osób niesłyszących.

Wystawa jest dobrze doświetlona i na życzenie zwiedzającego możliwa jest zmiana natężenia światła.

Istnieje możliwość wstępu na wystawy z psem – przewodnikiem.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na drugim piętrze na końcu sali wystawowej po prawej stronie (drugie drzwi).

Informacje o ewakuacji: pracownicy muzeum są przeszkoleni w zakresie ewakuacji z budynku.

 

Uwaga: w budynku trwa remont. Z tego powodu w muzeum mogą pojawiać się różne utrudnienia, takie jak odgłosy wiercenia i zakurzenia.

 

WYSTAWA W PODZIEMIACH KOŚCIOŁA ŚW. WOJCIECHA – RYNEK GŁÓWNY

Muzeum Archeologiczne w Krakowie opiekuje się niewielką wystawą dotyczącą historii Rynku Głównego i kościoła św. Wojciecha.

Z powodu zabytkowego charakteru budynku kościoła wystawa nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wystawa znajduje się w podziemiach kościoła Świętego Wojciecha na Rynku. Kościół znajduje się w rogu Rynku Głównego od strony ulicy Grodzkiej. Wejście na wystawę znajduje się po prawej stronie od drzwi kościoła. Schodzimy w dół na niewielki dziedzińczyk, skąd podchodzimy trzema wysokimi, zabytkowymi schodami do wejścia na wystawę. Pokonujemy wysoki próg i schodzimy w dół, do podziemi.

Wystawa została zaaranżowana w dwóch niewielkich pomieszczeniach. Można tam zobaczyć makiety architektoniczne, warstwy ziemi nagromadzone przez wieki na Rynku, naczynia ceramiczne oraz rekonstrukcje grobów średniowiecznych.  Na płytę Rynku wracamy tą samą drogą.

 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE ODDZIAŁ NOWA HUTA – BRANICE

DOJAZD

Oddział Nowa Huta MAK znajduje się na obrzeżach miasta w dzielnicy XVIII (Nowa Huta), przy ul. Sasanek 2a, na terenie zespołu dworsko-parkowego. Do Muzeum można dojechać autobusem linii 131 (z pętli tramwajowo-autobusowej w Pleszowie). Wysiąść należy na przystanku autobusowym „Branice Pagórek”, a następnie kierować się w lewo i skręcić w ul. Sasanek. Po przejściu kilkuset metrów po lewej stronie widoczne są obiekty zabudowy dworskiej – dwór neoklasycystyczny i dwór renesansowy (tzw. lamus). Po wejściu na teren zespołu przez bramę główną kasa znajduje się we dworze neoklasycystycznym (pierwsze drzwi).

 • Z kasy na wystawy mieszczące się we dworze renesansowym (tzw. lamusie) można dojść wydzielonym chodnikiem.
 • Na całej opisanej trasie brak ścieżek naprowadzających.

BUDYNEK – DWÓR RENESANSOWY (TZW. LAMUS)

We dworze renesansowym (tzw. lamusie) znajdują się dwie sale ekspozycyjne. Pierwsza z nich mieści się na parterze, a druga na piętrze. Po wejściu do budynku, z korytarza należy kierować się w lewo do pierwszego pomieszczenia ekspozycyjnego. Tam znajduje się wystawa stała „Garncarstwo Prahistoryczne”. Schodami w górę można dotrzeć do kolejnej sali wystawowej, gdzie prezentowane są wystawy czasowe.

 • W budynku nie ma windy, sale wystawowe są oświetlone.
 • Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Miejsce do zaparkowania znajduje się przed bramą wjazdową.
 • Toalety mieszczą się na terenie dworu neoklasycystycznego.

 

Aktualizacja – 21.03.2024

Kultura wrażliwa