Zasady rekrutacji

Praca

ZASADY REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCE W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W KRAKOWIE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W MUZEUM PRZEBIEGA WEDŁUG OKREŚLONEGO SCHEMATU WSPÓLNEGO DLA WSZYSTKICH PROWADZONYCH REKRUTACJI

Jak aplikować?

  • Kandydat przesyła swoje CV na adres mailowy: rekrutacja@ma.krakow.pl dopisując w tytule maila nazwę stanowiska, którego oferta dotyczy.
  • Aplikacja zostanie przekazana Dyrektorowi Muzeum lub kierownikowi komórki organizacyjnej, w zależności, gdzie prowadzony jest nabór.
  • W procesie rekrutacyjnym wszyscy kandydaci są równo traktowani, a decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o kompetencje kandydata oraz jego motywację do podjęcia pracy.
  • CV osób, którym w danym procesie rekrutacyjnym nie zaproponowano zatrudnienia, są trwale usuwane z bazy (Muzeum nie przechowuje aplikacji do wykorzystania w innych procesach rekrutacyjnych).
  • Dokumenty związane z rekrutacją i doborem pracowników są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zgoda kandydata może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

By móc przetwarzać dane osobowe zawarte w przesyłanych do nas dokumentach prosimy o zawarcie w aplikacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne by przeprowadzić proces rekrutacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie z siedzibą przy ul. Senackiej 3, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego, w ramach którego aplikuję, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

                                                                                                                      /data i podpis kandydata/

APLIKACJE SPONTANICZNE

Muzeum nie gromadzi i nie przechowuje aplikacji składanych poza ogłaszanymi procesami rekrutacyjnymi. W przypadku bezpośredniego dostarczenia aplikacji przez kandydata (do sekretariatu lub kierownika jednostki) dokumenty nie są przyjmowane/ w przypadku przesyłki listem (poczta/e-mail) aplikacje są niezwłoczne niszczone lub usuwane.