Wystawy czasowe

Wystawy czasowe

Gmach główny

Wystawy czasowe prezentowane w Gmachu głównym Muzeum.

Oddział w Nowej Hucie-Branicach

Wystawy czasowe prezentowane w Oddziale w Nowej Hucie-Branicach.

Wystawy poza muzeum

Wystawy czasowe prezentujące nasze zbiory, udostępniane zwiedzającym w innych instytucjach.

Bilcze Złote

Zabytek Miesiąca

Stały cykl wystaw czasowych, prezentujących interesujące zabytki w zbiorach naszego Muzeum