Wystawy poza muzeum

Wystawy

„Ukraina przed wiekami” (prezentowana w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie)

dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego