Krajowe badania naukowe

Krajowe badania naukowe

Badania terenowe

Schyłkowopaleolityczne materiały krzemienne z obszaru doliny Wisły pod Krakowem

Projekt … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Dakowie nad górnym Dniestrem. Eponimiczne cmentarzysko kultury lipickiej w Lipicy Górnej (Ukraina)

Projekt … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Realizacja projektu Patyna wieków. Konserwacja posągu Światowida ze Zbrucza

Zadanie pn. Patyna wieków. Konserwacja posągu Światowida ze Zbrucza … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nowa Huta-Mogiła, stan.55 (kopiec Wandy)

z Programu Ochrona zabytków archeologicznych … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble stan. 4, woj małopolskie

Publikacja … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Machowie (Tarnobrzeg)

Opracowanie materiałów grobowych z badań … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Osady ludności późnej fazy kultury mierzanowickiej w międzyrzeczu Wisły i Raby.

Opracowanie materiałów z badań prowadzonych na trasie autostrady A4 … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Badania w Jaskini Ciemnej w Ojcowie

Jaskinia Ciemna w Ojcowie jest jednym z najbardziej znanych środkowopaleolitycznych  (300 000 – 40 000 lat temu) stanowisk w Polsce. Przyczyniły się do tego wieloletnie badania, począwszy od  J. Czarnowskiego z początku XX w., następnie S. Krukowskiego w latach 1918-1919 i S. Kowalskiego od 1963 do 1968 roku. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Badania na Puchaczej Skale w dolinie Prądnika

Miejsce badań: Smardzowice st. 38 (Puchacza Skała), gm. Skała, woj. małopolskie Region fiz-geogr: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (Jura Ojcowska) Rodzaj badań terenowych: ratownicze badania wykopaliskowe Instytucja prowadząca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie Kierownik badań: Albert Zastawny Finansowanie: Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie Typ stanowiska: obozowisko „otwarte” Chronologia znalezisk: mezolit, neolit (kultura malicka, lendzielska, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Badania w Książnicach Wielkich, gm. Koszyce

Miejsce badań: Książnice Wielkie st. 1. gm. Koszyce, woj. małopolskie (AZP 100-62/88) Region fiz-geogr.: Płaskowyż Proszowicki (Niecka Nidziańska) Rodzaj badań: ratownicze badania wykopaliskowe Instytucja prowadząca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytet Jagielloński Kierownik badań: Albert Zastawny, Agnieszka Brzeska-Zastawna Finansowanie: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Typ stanowiska: osada, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Granty i projekty badawcze

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble stan.4, woj. małopolskie

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble stan.4, woj. małopolskie W ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął w dniu 13 lutego 2020 r. decyzję o przyznaniu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble stan.4, woj. małopolskie” … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

„Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich – ostatni etap 2019 r.”

„Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich – ostatni etap 2019 r.” Unikalny zbiór tkanin w kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie jest darem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, wchodzącej w skład Armii Andersa, walczącej podczas II wojny światowej na Bliskim Wschodzie. Jej żołnierze stworzyli unikalny zbiór … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Publikacja: „Szarbia, stanowisko 7, gm. Koniusza. Osady i cmentarzyska od okresu neolitu po okres wpływów rzymskich”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury   Publikacja: „Szarbia, stanowisko 7, gm. Koniusza. Osady i cmentarzyska od okresu neolitu po okres wpływów rzymskich” Ryszard Naglik Szarbia, stanowisko 7, gm. Koniusza. Osady i cmentarzysko z okresu od neolitu po wczesny okres … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Publikacja: Sośnia „Szwedzki Most”. Materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Publikacja: Sośnia „Szwedzki Most”. Materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera Sośnia ,,Szwedzki Most”. Materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera Stanowisko  Sośnia ,,Szwedzki Most”, pow. Grajewo, woj.  podlaskie znajduje się … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Ceramika, jako nośnik idei i wiedzy we wczesnych społeczeństwach rolniczych w dorzeczu górnej wisły. studia w skali mikro i makro z wykorzystaniem metod badawczych z zakresu mineralogii i technik cyfrowych

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Kadrow Wykonawca grafiki 3D: mgr Kalina Juszczyk, mgr Mateusz Osiadacz Nr projektu: 2013/09/B/HS3/03334 Czas realizacji projektu: 2014-2016 r. I partia (nr 1-13) – Targowisko, Modlnica (do pobrania) II partia (nr 14-24) – Rozbórz i Mirocin (do pobrania) III partia (nr 25-45) … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Transkarpackie relacje kulturowe społeczności kultury badeńskiej z obszarów dorzecza górnej Wisły i słowackiej części Pocisia (3300-2900 BC)

Projekt badawczy pt.„Transkarpackie relacje kulturowe społeczności kultury badeńskiej z obszarów dorzecza górnej Wisły i słowackiej części Pocisia (3300-2900 BC)” Finansowanie: Narodowe Centrum NaukiJednostka realizująca: Muzeum Archeologiczne w KrakowieKierownik projektu: Albert ZastawnyNr projektu: 2013/09/B/HS3/03401Czas realizacji projektu: 2014-2016 r. Wykonawcy: mgr A. Zastawny (kierownik projektu, analizy archeologiczne),dr E. Horváthová (główny … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Publikacja: „Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka. Od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka. Od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego” – opracowanie materiałów, w tym pracowni solowarskich z początków epoki brązu. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2017 r. publikacją książkową. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Publikacja: „Fenomen miejsca – nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Fenomen miejsca – nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie” – opracowanie materiałów z badań wykopaliskowych prowadzonych na Roztoczu przez Muzeum w latach 1959-1965. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2018 r. publikacją książkową. Wykopaliska … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Publikacja: „Stanisławice stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Stanisławice stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych” – opracowanie materiałów, w tym unikatowego osiedla z czasów rzymskich. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2018 r. publikacją książkową. Publikacja w serii wydawniczej Via … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

„Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa. 160-lecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt wystawienniczy realizowany w Muzeum Archeologicznym w Krakowie w latach 2017 i 2018. Ekspozycja prezentowana będzie od maja do listopada 2018 roku. Celem projektu jest powstanie wystawy o wielowymiarowym charakterze, upamiętniającej i w pewien sposób nawiązującej do pierwszej ekspozycji Muzeum Archeologicznego … Czytaj dalej

Prezentowany wpis