National scientific research

Granty i projekty badawcze

Conservation programme of many years of a collection of unique Egyptian textiles, stage 2018

Muzeum Archeologiczne w Krakowie w 2018 roku rozpoczęło kolejny etap konserwacji tkanin, pozostających w jego zbiorach, w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2018 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Unikalny zbiór tkanin w kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie jest darem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, wywodzącej się z Armii … Read More

Featured Post

Publication: “Artefacts from Excavations by Teodor Nieczuja-Ziemięcki in Mediaeval Plìsnes´k (Pìdgìrcì in Ukraine)”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Publikacja: „Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie)” Opis zadania: Projekt ma na celu pierwszą pełną publikację opracowanych pod względem typologicznym i chronologicznym oraz historycznym ruchomych zabytków archeologicznych pochodzących z badań wykopaliskowych przeprowadzonych … Read More

Featured Post

“From collecting to museology. 160th anniversary of the first exhibition in the Archaeological Museum in Kraków”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt wystawienniczy realizowany w Muzeum Archeologicznym w Krakowie w latach 2017 i 2018. Ekspozycja prezentowana będzie od maja do listopada 2018 roku. Celem projektu jest powstanie wystawy o wielowymiarowym charakterze, upamiętniającej i w pewien sposób nawiązującej do pierwszej ekspozycji Muzeum Archeologicznego … Read More

Featured Post

Publication: “Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Stanisławice stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych” – opracowanie materiałów, w tym unikatowego osiedla z czasów rzymskich. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2018 r. publikacją książkową. Publikacja w serii wydawniczej Via … Read More

Featured Post

Publication: “A site phenomenon – a barrow necropolis from the Neolithic, the Bronze Age, and the Early Middle Ages in Guciów”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Fenomen miejsca – nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie” – opracowanie materiałów z badań wykopaliskowych prowadzonych na Roztoczu przez Muzeum w latach 1959-1965. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2018 r. publikacją książkową. Wykopaliska … Read More

Featured Post

Publication: “Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka. Od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka. Od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego” – opracowanie materiałów, w tym pracowni solowarskich z początków epoki brązu. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2017 r. publikacją książkową. … Read More

Featured Post

Transcarpathian cultural relations of Baden culture communities from the areas of the upper Vistula river basin and the Slovakian part of Pocisie (3300-2900 BC)

Projekt badawczy pt.„Transkarpackie relacje kulturowe społeczności kultury badeńskiej z obszarów dorzecza górnej Wisły i słowackiej części Pocisia (3300-2900 BC)” Finansowanie: Narodowe Centrum NaukiJednostka realizująca: Muzeum Archeologiczne w KrakowieKierownik projektu: Albert ZastawnyNr projektu: 2013/09/B/HS3/03401Czas realizacji projektu: 2014-2016 r. Wykonawcy: mgr A. Zastawny (kierownik projektu, analizy archeologiczne),dr E. Horváthová (główny … Read More

Featured Post

Ceramics, as a carrier of ideas and knowledge in the early agricultural communities in the upper Vistula river basin. Studies in micro and macro scale with the use of research methods from the field of mineralogy and digital techniques

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Kadrow Wykonawca grafiki 3D: mgr Kalina Juszczyk, mgr Mateusz Osiadacz Nr projektu: 2013/09/B/HS3/03334 Czas realizacji projektu: 2014-2016 r. I partia (nr 1-13) – Targowisko, Modlnica (do pobrania) II partia (nr 14-24) – Rozbórz i Mirocin (do pobrania) III partia (nr 25-45) … Read More

Featured Post