Main building

Main building

A new version of the PREHISTORY AND MIDDLE AGES OF LESSER POLAND exhibition
from April 2, 2024
entrance from 3 Senacka Street

Due to the commencement of renovation works in the Museum building at ul. Poselska 3, as part of the project “Former monastery – former prison – modern museum”

from April 2, 2024, the following exhibitions will be closed.

Permanent exhibitions

grafika z wazą z Bronocic

Vase from Bronocice

A pottery vase with an image of a wagon

The gods of ancient Egypt

The gods of ancient Egypt A rich collection of monuments from ancient Egypt

See the exhibition

The prehistory and early Middle Ages of Little Poland

The exhibition presents various aspects of life of the original inhabitants of Lesser Poland

See the exhibition

Peruvian collections of Władysław Kluger

Presented items are a part of the collection created by the Polish engineer, Władysław Kluger

See the exhibition

The History of the Building Housing of the Archaeological Museum in Kraków

The exhibition presents the history of the place, in which the complex of buildings of the Archaeological Museum in Kraków is located

See the exhibition
Zdjęcie kolorowe. Sala wystawowa z kamiennym posągiem w kształcie czworobocznego słupa. Górna część posągu to kapelusz, pod którym znajdują się dwie twarze bogów; widać również fragment profilu trzeciej twarzy. Poniżej, do połowy wysokości słupa, przedstawione są postacie ludzi trzymające się za ręce. W dolnej części posągu wyobrażenie klęczącej postaci podtrzymującej wyższe rzędy.

Światowid, the idol from Zbruch

A stone sculpture discovered in the Zbrucz River

See the exhibition

The Cuman “Baba” from Stadnytsya (Ukrainian Стадниця)

The name “Baba” refers to statues created on the steppe of Europe and Asia from the Neolithic to the Middle Ages

See the exhibition

The Mikorzyn stones

Stones with carved drawings and runic inscriptions

See the exhibition

Ticket prices

Regular ticket
 
12 zł/person
Half-price ticket
 
8 zł/person

On Tuesday, admission to the permanent exhibition is free