Ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024r. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nabór na wolne stanowisko Edukator – specjalista ds. obsługi technicznej wydarzeń muzealnych

Zobacz szczegóły … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nabór na wolne stanowisko: Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy – rekrutacja zakończona

Zobacz szczegóły … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Schyłkowopaleolityczne materiały krzemienne z obszaru doliny Wisły pod Krakowem

Projekt … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Dakowie nad górnym Dniestrem. Eponimiczne cmentarzysko kultury lipickiej w Lipicy Górnej (Ukraina)

Projekt … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nabór na wolne stanowisko: Konserwator w Dziale Konserwacji Zabytków – rekrutacja zakończona

Rekrutacja … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

„Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej”

Celem projektu jest poprawa warunków udostępniania niepowtarzalnego dziedzictwa archeologicznego … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Pracownik merytoryczny w Dziale Edukacji Archeologicznej i Wystaw – rekrutacja zakończona

Rekrutacja … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na realizację przebudowy budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków

Szczegóły wkrótce … Czytaj dalej

Prezentowany wpis