Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko: Konserwator w Dziale Konserwacji Zabytków – rekrutacja zakończona

Rekrutacja … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

„Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej”

Celem projektu jest poprawa warunków udostępniania niepowtarzalnego dziedzictwa archeologicznego … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Pracownik merytoryczny w Dziale Edukacji Archeologicznej i Wystaw – rekrutacja zakończona

Rekrutacja … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na realizację przebudowy budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków

Szczegóły wkrótce … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą PZP, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Przedmiotem postępowania jest przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków.

Szczegóły wkrótce … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Realizacja projektu Patyna wieków. Konserwacja posągu Światowida ze Zbrucza

Zadanie pn. Patyna wieków. Konserwacja posągu Światowida ze Zbrucza … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Realizacja projektu Nowa Huta-Mogiła, stan.55 (kopiec Wandy)

Nowa Huta-Mogiła, stan 55 (kopiec Wandy) Wielofazowa osada kultury trzcinieckiej i łużyckiej Projekt realizowany … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługę zarządzania projektem pn.: „Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej.”

Szczegóły … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nabór na wolne stanowisko: Pracownik merytoryczny w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zabytków – rekrutacja zakończona

Rekrutacja … Czytaj dalej

Prezentowany wpis