Ogłoszenia

Realizacja projektu Nowa Huta-Mogiła, stan.55 (kopiec Wandy)

Nowa Huta-Mogiła, stan 55 (kopiec Wandy) Wielofazowa osada kultury trzcinieckiej i łużyckiej Projekt realizowany … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługę zarządzania projektem pn.: „Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej.”

Szczegóły … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nabór na wolne stanowisko: Pracownik merytoryczny w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zabytków – rekrutacja zakończona

Rekrutacja … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. „Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, obejmująca adaptację strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej”

Treść postępowania … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Realizacja projektu OD EGIPTU FARAONÓW DO „muzeum w plecaku”

Digitalizacja zabytków z wystawy „Bogowie starożytnego Egiptu” … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie ul. Senacka 3 -VII etap (kontynuacja)” III rok realizacji PWE wykonywanego w 2021 roku

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Machowie (Tarnobrzeg)

 Opracowanie materiałów grobowych z badań prowadzonych przez Muzeum w latach 60-tych … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Osady ludności późnej fazy kultury mierzanowickiej w międzyrzeczu Wisły i Raby.

badań prowadzonych na trasie autostrady A4 w rejonie Krakowie. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nabór na wolne stanowisko: Księgowy/Księgowa – rekrutacja zakończona

Zobacz … Czytaj dalej

Prezentowany wpis