Nasze wystawy poza Muzeum

Wystawy poza muzeum

Wystawy

Plakat - Mieszczańska kultura palenia_krasnystaw

„Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”

wystawa w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie

platakt z tytułem Ukraina przed wiekami

UKRAINA PRZED WIEKAMI

Muzeum w Brodnicy

grafika z napisem Powitanie światowida

Taki inny Światowid

Czym jest Światowid ze Zbrucza? Tysiącletnim posągiem czczonym przez wiernych czy dwustuletnim falsyfikatem?