Lokalizacja

Lokalizacja

Gmach główny

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Oddział Muzeum w Nowej Hucie

Oddział w Nowej Hucie

31-985 Kraków-Nowa Huta
ul. Sasanek 2A

Kościół św. Wojciecha

Kościół św. Wojciecha

31-042 Kraków
ul. Rynek Główny 2