Kwerendy archiwalne

Kwerendy archiwalne

Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie udostępnia zbiory (po wcześniejszym uzyskaniu przez korzystającego zgody Dyrekcji Muzeum) w czwartki i piątki w godzinach od 10.00 do 14.00.

Cennik

Kwerenda archiwalna
wykonana przez pracownika Archiwum
100 zł/za godzine
Skan
7 zł/za stronę
Kserokopia
2 zł/za stronę

Możliwość wykonywania kopii każdorazowo musi być konsultowana z pracownikiem Archiwum

\

Publikowanie archiwaliów wymaga pisemnej zgody Dyrekcji Muzeum