Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.

Prezentowany wpis

Odpowiedzi na pytania wykonawcy

Odpowiedzi na pytania wykonawcy Umowa o świadczenie usług ochrony Zmiana terminu składania ofert

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

Prezentowany wpis