Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019.), zamieszcza na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2023 r.

Komentarze są niedostępne.