Nationale wissenschaftliche Forschung

Förderungen und Forschungsprojekte

Transkarpatische Kulturbeziehungen der Badener Kultur aus dem Einzugsgebiet der oberen Weichsel und dem slowakischen Teil von Pocisie (3300-2900 v. Chr.)

Projekt badawczy pt.„Transkarpackie relacje kulturowe społeczności kultury badeńskiej z obszarów dorzecza górnej Wisły i słowackiej części Pocisia (3300-2900 BC)” Finansowanie: Narodowe Centrum NaukiJednostka realizująca: Muzeum Archeologiczne w KrakowieKierownik projektu: Albert ZastawnyNr projektu: 2013/09/B/HS3/03401Czas realizacji projektu: 2014-2016 r. Wykonawcy: mgr A. Zastawny (kierownik projektu, analizy archeologiczne),dr E. Horváthová (główny … Read More

Featured Post

Keramik, als Ideen- und Wissensträger der frühen Agrargesellschaften aus dem Einzugsgebiet der oberen Weichsel. Mikro- und Makrostudien mit Anwendung von Forschungsmethoden aus dem Bereich der Mineralogie und Digitaltechnik

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Kadrow Wykonawca grafiki 3D: mgr Kalina Juszczyk, mgr Mateusz Osiadacz Nr projektu: 2013/09/B/HS3/03334 Czas realizacji projektu: 2014-2016 r. I partia (nr 1-13) – Targowisko, Modlnica (do pobrania) II partia (nr 14-24) – Rozbórz i Mirocin (do pobrania) III partia (nr 25-45) … Read More

Featured Post

Veröffentlichung: „Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka. Od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego” [Kokotów, Fundplatz 19, Gemeinde Wielicza. Von der frühen Bronzezeit bis zum Ende der Römerzeit]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka. Od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego” – opracowanie materiałów, w tym pracowni solowarskich z początków epoki brązu. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2017 r. publikacją książkową. … Read More

Featured Post

Veröffentlichung: „Fenomen miejsca – nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie” [Phänomen des Ortes – Hügelgrabnekropole aus der Jungsteinzeit, der Bronzezeit und dem Frühmittelalter in Guciów]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Fenomen miejsca – nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie” – opracowanie materiałów z badań wykopaliskowych prowadzonych na Roztoczu przez Muzeum w latach 1959-1965. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2018 r. publikacją książkową. Wykopaliska … Read More

Featured Post

Veröffentlichung: „Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych”[Stanisławice, Fundplatz 9 und 10, Kreis Bochnia. Siedlungen aus der Zeit des römischen Einflusses und der Neuzeit]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Stanisławice stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych” – opracowanie materiałów, w tym unikatowego osiedla z czasów rzymskich. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i zostanie zakończony w 2018 r. publikacją książkową. Publikacja w serii wydawniczej Via … Read More

Featured Post

„Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa. 160-lecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie” [Vom Sammeln bis zum Museumswesen. 160. Jahrestag der ersten Ausstellung im Archäologischen Museum in Krakau“].

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt wystawienniczy realizowany w Muzeum Archeologicznym w Krakowie w latach 2017 i 2018. Ekspozycja prezentowana będzie od maja do listopada 2018 roku. Celem projektu jest powstanie wystawy o wielowymiarowym charakterze, upamiętniającej i w pewien sposób nawiązującej do pierwszej ekspozycji Muzeum Archeologicznego … Read More

Featured Post

Langjähriges Konservierungsprogramm einzigartiger ägyptischer Stoffe, Stadium 2018

Muzeum Archeologiczne w Krakowie w 2018 roku rozpoczęło kolejny etap konserwacji tkanin, pozostających w jego zbiorach, w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2018 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Unikalny zbiór tkanin w kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie jest darem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, wywodzącej się z Armii … Read More

Featured Post

Veröffentlichung: „Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie)” [Denkmäler aus den Ausgrabungen von Theodor Nieczuja-Ziemięcki im historischen Pleśnisko (Podhorce in der Ukraine)]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Publikacja: „Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie)” Opis zadania: Projekt ma na celu pierwszą pełną publikację opracowanych pod względem typologicznym i chronologicznym oraz historycznym ruchomych zabytków archeologicznych pochodzących z badań wykopaliskowych przeprowadzonych … Read More

Featured Post