Conservation programme of many years of a collection of unique Egyptian textiles, stage 2018

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Archeologiczne w Krakowie w 2018 roku rozpoczęło kolejny etap konserwacji tkanin, pozostających w jego zbiorach, w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2018 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Unikalny zbiór tkanin w kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie jest darem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, wywodzącej się z Armii Andersa, walczącej podczas II wojny światowej na Bliskim Wschodzie i stanowi jedyny na świecie przykład gromadzenia zbiorów przez walczących żołnierzy. pomysłodawcą Muzeum Polowego nr 2 był Jarosław Sagan, przedwojenny kustosz w Muzeum w Truskawcu. W zbiorach żołnierzy znalazły się zabytki archeologiczne, tkaniny i ubiory arabskie, jak również rozmaite islamskie przedmioty użytku codziennego i kultowego. W 1948 roku kolekcja trafiła do Polski i została podzielona na dwie części. Większość zbiorów (archeologiczne i islamskie) przypadła Muzeum Akademii Umiejętności – obecnemu Muzeum Archeologicznemu w Krakowie

W poprzednich latach konserwacji poddano 23 tkaniny. Rozpoczęty w roku 2010 program konserwacji umożliwia powstrzymanie degradacji cennego zbioru tkanin z naszych zbiorów. Renowacją tkanin, od pierwszego etapu, zajmuje się konserwator, Agnieszka Pacak.

W bieżącym roku konserwacji zostaną poddane dwie tkaniny: fragment całunu (bandaża) egipskiego, datowanego na IV/III w., wykonanego z lnu oraz paradna szata męska, abaja, datowana na XIX/XX w., wykonana z jedwabiu, zdobiona złotą nicią.

Efekty prac konserwatorskich z poprzednich lat można obecnie podziwiać na przykładzie szat prezentowanych na jubileuszowej wystawie Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa. 160-lecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie do końca listopada 2018.

Przeprowadzenie konserwacji zahamuje na wiele lat procesy niszczące tkaniny oraz zachowa całość kolekcji do celów naukowych i ekspozycyjnych. Po zakończeniu projektu, Muzeum planuje zorganizowanie w 2020 r. wystawy i wykładów poświęconych realizacji projektu Unikalne tkaniny egipskie z kolekcji II Korpusu Strzelców Karpackich po konserwacji.

Comments are closed.