Dakowie nad górnym Dniestrem. Eponimiczne cmentarzysko kultury lipickiej w Lipicy Górnej (Ukraina)

Nazwa własna zadania:  „Dakowie nad górnym Dniestrem. Eponimiczne cmentarzysko kultury lipickiej w Lipicy Górnej (Ukraina)”

Projekt ma na celu pełną dwujęzyczną publikację opracowanych pod względem typologicznym, chronologicznym i historycznym oraz zbadanych metodami fizykochemicznymi ruchomych zabytków archeologicznych, a także przeanalizowanych antropologicznie i wydatowanych metodą radiowęglową ludzkich szczątków kostnych, które pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych przez Izydora Kopernickiego (lekarz i antropolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1889-1890 na cmentarzysku w Lipicy Górnej (Ukraina) – eponimicznym stanowisku kultury lipickiej. Na materiał zabytkowy (naczynia gliniane oraz ozdoby i narzędzia z różnych surowców) składają się inwentarze z 80 zespołów grobowych i 3 innych struktur oraz przedmioty znalezione poza obiektami (w tym niewielka liczba zabytków innych kultur). Stanowisko w Lipicy Górnej jest niezmiernie istotne dla archeologii Barbaricum. Jego opracowanie naukowe będzie znaczącym wkładem do wiedzy o tej słabo poznanej, wiązanej z Dakami, jednostce kulturowej.

Ostatecznym efektem działań w ramach projektu będzie dwujęzyczna (tekst w języku polskim, następnie tekst w języku angielskim) bogato zilustrowana (ryciny na końcu po obu tekstach i literaturze) książka „Dakowie nad górnym Dniestrem. Eponimiczne cmentarzysko kultury lipickiej w Lipicy Górnej (Ukraina)” / “The Dacians on the Upper Dniester. The Eponymic Cemetery of the Lipica Culture in Verhnâ Lipicâ (Ukraine)”. W książce tej materiały archeologiczne z Lipicy Górnej przedstawione zostaną środowisku naukowemu (archeologom Barbaricum i historykom starożytności) oraz pasjonatom czasów Imperium Romanum.

Książka wprowadzona będzie do obiegu nieodpłatnie w formach papierowej i elektronicznej w formacie PDF.

Realizacja:

Radosław Liwoch, Małgorzata Wawer i PT Współpracownicy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie:

w 2023 roku – 30.000,00 zł

w 2024 roku – 48.000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 78.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 105.550,00 zł

Komentarze są niedostępne.