Krajowe badania naukowe

Krajowe badania naukowe

Badania terenowe

Schyłkowopaleolityczne materiały krzemienne z obszaru doliny Wisły pod Krakowem

Projekt … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Dakowie nad górnym Dniestrem. Eponimiczne cmentarzysko kultury lipickiej w Lipicy Górnej (Ukraina)

Projekt … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Realizacja projektu Patyna wieków. Konserwacja posągu Światowida ze Zbrucza

Zadanie pn. Patyna wieków. Konserwacja posągu Światowida ze Zbrucza … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nowa Huta-Mogiła, stan.55 (kopiec Wandy)

z Programu Ochrona zabytków archeologicznych … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble stan. 4, woj małopolskie

Publikacja … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Machowie (Tarnobrzeg)

Opracowanie materiałów grobowych z badań … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Osady ludności późnej fazy kultury mierzanowickiej w międzyrzeczu Wisły i Raby.

Opracowanie materiałów z badań prowadzonych na trasie autostrady A4 … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Badania w Jaskini Ciemnej w Ojcowie

Jaskinia Ciemna w Ojcowie jest jednym z najbardziej znanych środkowopaleolitycznych  (300 000 – 40 000 lat temu) stanowisk w Polsce. Przyczyniły się do tego wieloletnie badania, począwszy od  J. Czarnowskiego z początku XX w., następnie S. Krukowskiego w latach 1918-1919 i S. Kowalskiego od 1963 do 1968 roku. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Badania na Puchaczej Skale w dolinie Prądnika

Miejsce badań: Smardzowice st. 38 (Puchacza Skała), gm. Skała, woj. małopolskie Region fiz-geogr: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (Jura Ojcowska) Rodzaj badań terenowych: ratownicze badania wykopaliskowe Instytucja prowadząca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie Kierownik badań: Albert Zastawny Finansowanie: Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie Typ stanowiska: obozowisko „otwarte” Chronologia znalezisk: mezolit, neolit (kultura malicka, lendzielska, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Badania w Książnicach Wielkich, gm. Koszyce

Miejsce badań: Książnice Wielkie st. 1. gm. Koszyce, woj. małopolskie (AZP 100-62/88) Region fiz-geogr.: Płaskowyż Proszowicki (Niecka Nidziańska) Rodzaj badań: ratownicze badania wykopaliskowe Instytucja prowadząca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytet Jagielloński Kierownik badań: Albert Zastawny, Agnieszka Brzeska-Zastawna Finansowanie: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Typ stanowiska: osada, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Granty i projekty badawcze

Publikacja: „Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie)”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Publikacja: „Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie)” Opis zadania: Projekt ma na celu pierwszą pełną publikację opracowanych pod względem typologicznym i chronologicznym oraz historycznym ruchomych zabytków archeologicznych pochodzących z badań wykopaliskowych przeprowadzonych … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich, etap 2018

Muzeum Archeologiczne w Krakowie w 2018 roku rozpoczęło kolejny etap konserwacji tkanin, pozostających w jego zbiorach, w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2018 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Unikalny zbiór tkanin w kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie jest darem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, wywodzącej się z Armii … Czytaj dalej

Prezentowany wpis