Schyłkowopaleolityczne materiały krzemienne z obszaru doliny Wisły pod Krakowem

Celem projektu jest publikacja katalogu stanowisk i materiałów źródłowych dokumentujących osadnictwo społeczeństw paleolitu schyłkowego (13300-9300 lat temu) na obszarze doliny Wisły pod Krakowem. W publikacji zostaną przedstawione wszystkie znane zbiory zabytków, w dużej części uzyskane w trakcie ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4. Klasyfikacji taksonomiczno-chronologicznej towarzyszyć będą pogłębione analizy najbardziej wartościowych zespołów archeologicznych. Dla unikatowych centrów osadniczych zostanie wykonane szczegółowe mapowanie stanowisk. Ma ono na celu wskazanie stref, które powinny podlegać szczególnej ochronie konserwatorskiej. Osadnictwo to najczęściej rozlokowane było na obszarach wydmowych, które podlegają szybkiemu niszczeniu. W ramach projektu wykonane zostaną dodatkowe daty radiowęglowe. Ich celem jest próba uszczegółowienia chronologii lokalnych zespołów krzemiennych. Publikacja ukaże się w ramach Biblioteki Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie:

w 2023 roku – 50.800,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 50.800,00 zł

Całkowita wartość projektu: 69.600,00 zł

ikona załącznika pdf
do pobrania
Komentarze są niedostępne.