„Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich – ostatni etap 2019 r.”

Logo_Ministerstwa_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego.svg

 

„Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich – ostatni etap 2019 r.”

Unikalny zbiór tkanin w kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie jest darem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, wchodzącej w skład Armii Andersa, walczącej podczas II wojny światowej na Bliskim Wschodzie. Jej żołnierze stworzyli unikalny zbiór zabytków, który w 1948 r. trafił do Polski, a kolekcja archeologiczna została przekazana później do Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Tym sposobem, do naszego muzeum trafiła ta unikalna w skali kraju kolekcja. Ze względu na postępującą degradację tkanin będących częścią tej kolekcji w 2010 r. przystąpiono do ich konserwacji finansowanej z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotychczas w ramach zrealizowanego projektu ”Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich” zostało zakonserwowanych 25 z 29 obiektów. W 2019 r., ze środków przyznanych w ramach grantu przez MKiDN konserwacji zostaną poddane kolejne 3 tkaniny. Wśród wybranych zabytków do konserwacji wytypowano:

Fragment lnianego całunu egipskiego, wykonanego w warsztacie koptyjskim (datowany na IV-VI w.), n.inw. MAK/AS/1473

Kaftan wełniany wykonany w warsztacie arabskim w XIX w., n.inw. MAK/AS/E/24

Fragment bandaża lnianego wykonanego w warsztacie koptyjskim (datowany IV-VI w.), nr.inw.MAK/AS/1440b

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich stwierdzono poważne osłabienie struktury tkanin, co jest następstwem naturalnego procesu starzenia się włókien bawełnianych i jedwabnych, sposobem użytkowania i przechowywania. Wytrzymałość tych tkanin była tak dalece osłabiona, że nawet pod wpływem ciężaru własnego powstają w nich pęknięcia i rozerwania. W tkaninach zaszły zmiany fizykochemiczne, które spowodowały znaczne ich osłabienie.

Przeprowadzenie konserwacji zahamuje procesy niszczące tkaniny oraz zachowa całość kolekcji do celów naukowych i ekspozycyjnych.

Komentarze są niedostępne.