Gmach Główny

Gmach Główny

Poznaj nasze wystawy

Nasze Muzeum zapewnia użytkownikowi różne drogi poznawania wystaw

Wizyty grupowe

poznaj nasze wystawy w grupie, np. kolegów ze szkoły lub znajomych

Zajęcia dla dzieci

dzieci mogą zapoznać się z naszymi wystawami dzięki aktywnym zajęciom i warsztatom edukacyjnym, np. "Poszukiwacze skarbów - pokój zagadek"

Spotkania dla seniorów

zapraszamy wszystkich seniorów na wtorkowe spotkania, na których prezentujemy nasze zbiory

Wystawy czasowe

Zabytki śródziemnomorskie ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu

Zabytki datowane są głównie na VIII– III w. p.n.e. i reprezentują różne style związane głównie ze sztuką Etrurii i Grecji.

„Z GENERAŁEM ANDERSEM… W DRODZE DO WOLNOŚCI. 80. ROCZNICA UKŁADU SIKORSKI – MAJSKI”

Podstawę ekspozycji stanowią zbiory archiwalne Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W niedzielę wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny