Project COME-IN!

Projekt Come-In!

Logo Interreg Central Europe COME-IN!

The project COME-IN! (Cooperating for Open access to Museums – towards a widEr INclusion) is funded under theInterreg CENTRAL EUROPE Programme and aims at enhancing the CE cultural heritage, increasing the capacities of small and medium size museums, by making them accessible to a wider public of people with different kinds of disabilities.

The Central European Initiative – Executive Secretariat, in its capacity as Lead Partner, coordinates a multifaceted network of 14 Museums, disability associations, dcademic representatives, training institutions and policy makers from the Central Europe area, who will strive to define transnational high-level standards and ensure know-how transfer to guarantee accessibility to museums involved in the project. Guidelines will be developed to help organise accessible collections and exhibitions and a training handbook for museum operators will be made available.

An innovative promotional tool, the COME-IN! label will be developed to award museums complying with the established accessibility standards. The label will be promoted at transnational, national and local level to ensure its sustainability and transferability.

The project started on 1 July 2016 and will run until 30 June 2019.

participants:

Leader Partner:

 

Partners:        

 

Associated Partners:             

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wytyczne – COME-IN! Guidelines – opracowane przez międzynarodowy zespół w ramach projektu „Come-in! Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion”. Jest to zbiór zasad, wymagań technicznych oraz odniesień do aktualnych zapisów prawnych, mający na celu zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do małych i średnich muzeów w Europie Środkowej. Jednym z celów projektu jest, by wspominane wytyczne zostały zaakceptowane przez decydentów i rozpowszechnione pośród innych muzeów również z poza regionu środkowoeuropejskiego. W trakcie konferencji zostaną również poruszone takie tematy jak dostępna turystyka i muzea, bariery architektoniczne a ochrona zabytków oraz faktyczne potrzeby osób niepełnosprawnych związane ze zwiedzaniem muzeów i zabytkowych miejsc. Konferencja odbędzie się w języku angielskim i języku migowym. Udział jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bb9186f4-5abe-2ca3-6c81-c2fa77e10e84 Proszę zarejestrować się do 2 czerwca 2017 roku. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z  Caroline Fischer pod adresem netz@via-regia.org Agenda konferencji dostępna na stronie projektu COME-IN!: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html#Events
 

COME-IN! GUIDELINES presentation in Kraków

Kraków, 6TH Jully 2017

July 6th 2017, “COME-IN! Guidelines”, a document prepared by the international team of the project COME-IN! Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion” will be presented during the meeting dedicated to the project „Małopolska – Kultura Dostępna” (Małopolska Region – Accessible Culture), led by the Marshall Office of the Małopolska Region. “COME-IN! Guidelines” are practical tool for designing and organising exhibitions and collections accessible for people with disabilities, and to provide all people with the opportunity to participate more fully in culture. For more information see www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html

 

Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all

 

On 12th March, the Archaeological Museum in Kraków launched its new accessible exhibition.

The Museum has put in place an archeological multisensorial exhibition adapted for visitors with disabilities. Among the different interventions, the museum has created tactile maps and captions with the Braille alphabet of copies of museum objects, made from original raw materials.

Information on objects, in the form of audiodescription, simplified language and Polish Sign Language, can be found in the application module on the new website of the Museum, realized as part of the project.

The event was attended by representatives of project partners, policy makers, the Office for People with Disabilities, Interest groups including NGOs, Education/training center and schools as well as cooperating museums.

The event ended with a concert of students of the harp class from the Bronisław Rutkowski Music School in Kraków, The Primary Music School and The Secondary Music School.


M. Wawer