Oferta dla szkół

Oferta dla szkół

OFERTA WARSZTATÓW I LEKCJI  DLA  DWÓCH LOKALIZACJI: 

GMACH GŁÓWNY MUZEUM (ul. Poselska 3) oraz ODDZIAŁ NOWA HUTA – BRANICE (ul. Sasanek 2A)

Po wyborze zajęć, prosimy o upewnienie się w której lokalizacji odbywają się zarezerwowane dla Państwa zajęcia. 

Gmach Główny

WARSZTATY MUZEALNE

Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl lub tel. (12) 422 71 00, w. 3 (w godzinach 9-15)

Czas trwania ok. 90 min.

Blok warsztatów dla dzieci od 6 lat i kl. I-III SP

Zajęcia poświęcone są prehistorycznej sztuce jaskiniowej. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” uczestnicy zobaczą kopię rysunku naskalnego przedstawiającego mamuta oraz inne zwierzęta, które żyły w starszej epoce kamienia. W części warsztatowej uczestnicy, naśladując dawnych artystów, stworzą własny rysunek „naskalny” przy użyciu pasteli.

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się jak wyglądał dzień powszedni dawnych mieszkańców Małopolski, czym się żywili, jak mieszkali i w co się ubierali. Podczas zwiedzania wystawy „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” obejrzą makiety osad i domostw, a także stroje i uzbrojenie prezentowane na figurach, od czasów epoki kamienia do późnego średniowiecza. W części warsztatowej uczestnicy ułożą puzzle przedstawiające scenki z życia paleolitycznych łowców (70 000 lat p.n.e.)  i neolitycznych rolników (5300 lat p.n.e.).

Zajęcia mają na celu omówienie zwierząt żyjących w epoce kamienia na terenie Małopolski od ok. 70000 p.n.e. do 5300 p.n.e. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” uczestnicy obejrzą modele prehistorycznych zwierząt. Dowiedzą się, które gatunki zwierząt wymarły, a które przetrwały do dnia dzisiejszego, czym współczesne osobniki różnią się od swoich pradziejowych kuzynów oraz poznają ciekawostki związane z ich naturalnym środowiskiem. W części praktycznej uczestnicy ulepią z gliny figurki wybranych zwierząt.

Blok pradziejów Europy dla klas IV-VIII SP i I-IV LO

Zajęcia wprowadzają w tajniki ceramiki pradziejowej. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowieczne Małopolski” uczestnicy poznają najstarsze metody wykonywania i wypału naczyń oraz obejrzą niektóre
z zabytków znalezionych na terenie Małopolski. Wiedzę zdobytą uczestnicy wykorzystają podczas części warsztatowej, wykonując własne gliniane naczynia.

Zajęcia poświęcone są pracy metalurga w epoce brązu. Uczestnicy zostają zaznajomieni najpierw z podstawowymi informacjami na temat brązu i jego obróbki  poprzez prezentację multimedialną, następnie zostają zabrani na wystawę „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”, gdzie mają okazję zobaczyć przedmioty wykonywane przez brązownika, a także poznają modę z pradziejów. W części warsztatowej uczestnicy mogą wykonać ozdobę z drutu aluminiowego, imitującego drut brązowy, na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie części teoretycznej i kopii zabytków.

Zioła od najdawniejszych czasów były bardzo ważnym elementem życia codziennego. Stosowane nie tylko w przypadku chorób często stanowiły również istotny element sztuki kulinarnej. Pojawiały się zarówno na królewskim dworze jak i w chłopskiej chacie. Zajęcia będą rozpoczynały się od wykładu którego zadaniem będzie przybliżenie omawianego tematu. Uczestnicy zapoznają się z najbardziej popularnymi ziołami. Poznają bliżej ich wygląd, specyfikę i zastosowanie. Po zakończeniu wykładu uczestnicy otrzymają wcześniej przygotowane receptury które posłużą im do wykonania własnych mieszanek ziół które będą mogły zostać wykorzystane w gospodarstwie domowym.

 

Uwaga: W trakcie warsztatów będą wykorzystywane suszone zioła. Prosimy aby osoby które maja alergię na którekolwiek z ziół poinformowały o tym prowadzącego.

Blok średniowieczny

W czasie zajęć uczniowie zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą wierzeń dawnych Słowian (sprzed przyjęcia chrześcijaństwa). Dowiedzą się, czym wyróżniały się wierzenia Słowian. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze” zobaczą posąg Światowida i dowiedzą się o jego historii i pochodzeniu, a także poznają symbolikę przedstawioną na posągu. W części praktycznej uczestnicy wykonają gliniane dyski z symbolami znajdującymi się na posągu ze Zbrucza.

Jak kopiowano księgi zanim wynaleziono druk? Czy można było poświęcić całe życie na przepisanie jednego manuskryptu? Czy rękopisy były czarno-białe? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów. Gwarantujemy, że nie będzie ciemno i zimno jak w średniowiecznym skryptorium.

Blok cywilizacji śródziemnomorskich

Zajęcia poświęcone historii i rozwojowi alfabetu łacińskiego, składają się z dwóch części – prezentacji oraz warsztatów. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzą się kiedy powstał alfabet łaciński oraz jak zmieniał się wraz z upływem czasu. Zobaczą również przykłady łacińskich inskrypcji, które dotrwały do naszych czasów. Poznają także niektóre zwroty używane przez starożytnych Rzymian, które warto znać.  W trakcie warsztatów uczestnicy ozdobią wybranymi sentencjami ekologiczne torby, które zabiorą ze sobą, jako pamiątkę z zajęć.

Pismo starożytnych Egipcjan to jedno z najważniejszych źródeł wiedzy na temat tej fascynującej cywilizacji. Proponowane zajęcia mają na celu przybliżenie roli pisma używanego w kraju nad Nilem w badaniach nad przeszłością. Spotkanie składa się z części teoretycznej i praktycznej (warsztatów). W ramach części teoretycznej słuchacze poznają historię odczytania hieroglifów oraz zwiedzą ekspozycję „Bogowie starożytnego Egiptu”. Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie przygotują pokryty hieroglifami pamiątkowy arkusz.

Warsztaty poświęcone są sztuce mieszkańców starożytnego Egiptu, z którą uczestnicy zapoznają się w pierwszej części zajęć podczas zwiedzania wystawy „Bogowie starożytnego Egiptu”. Zainspirowani obejrzanymi zabytkami, w części warsztatowej na lnianych, ekologicznych torbach namalują wzory związane z tematem m.in. skarabeusza, maskę grobową lub profilowe popiersie królowej Neferetiti.

Wierzenia dawnych ludów są fascynujące, choć niekiedy mogą wydać się skomplikowane. Podczas spotkania edukatorzy przedstawią najważniejsze bóstwa czczone w Egipcie, Grecji i Rzymie. Po prezentacji multimedialnej, uczestnicy wezmą udział w warsztatach, które ułatwią zapamiętanie przedstawicieli dawnych panteonów. W przypadku „wariantu egipskiego”, po części warsztatowej słuchacze udadzą się na wystawę „Bogowie starożytnego Egiptu” by na własne oczy zobaczyć zabytki przedstawiające wyobrażenia egipskich bogów.

Uwaga: Ze względu na obszerność tematu, proponujemy trzy warianty zajęć (poświęcone osobno wierzeniom egipskim, greckim i rzymskim). Podczas rezerwacji prosimy o określenie, jaki wariant najbardziej Państwu odpowiada.

Starożytna Grecja od zawsze budziła zainteresowanie miłośników historii. Turyści z całego świata wciąż przyjeżdżają tłumnie do Aten, by podziwiać górujące nad miastem antyczne świątynie powstałe na Akropolu. Osiągnięcia Greków w dziedzinie architektury, sztuki, literatury, filozofii czy organizacji społecznej wpłynęły na kształt współczesnego świata.

Podczas zajęć opowiemy o historii tej dumnej cywilizacji i przybliżymy słuchaczom jak wyglądało życie starożytnych Greków. Czy faktycznie było tak różny od naszego? Zapraszamy wszystkich na prawdziwą wyprawę, podczas której zobaczymy, jak mieszkali dawni Grecy, w co się ubierali, co jedli, jak wychowywali dzieci i wiele innych. Poznamy również najważniejsze zabytki, które przetrwały po dziś dzień jako namacalne świadectwa greckiego dążenia do piękna i harmonii.

Zajęcia składają się z trzech części: prezentacji multimedialnej, wyjścia na wystawę i warsztatów.

Tajniki zawodu archeologa

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników.

Zajęcia odbywają się na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”. Uczniowie, poprzez rozmowę z prowadzącym i różnorodne zadania, poznają różnice w pracy archeologa i historyka, różnice między paleontologią a archeologią, metodykę pracy archeologa oraz sposoby datowania zabytków archeologicznych. W części praktycznej prowadzący wyjaśnia podział dziejów na epoki (z użyciem linii czasu), podaje podstawowe daty ułatwiające orientację w pradziejach. Uczestnicy podzieleni na grupy wykonują zadania.

12 zł/od osoby
90zł/za grupę

Oferta zajęć muzealnych  dla obywateli Ukrainy

Zobacz ofertę/ дивіться пропозицію

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami

– skrócona ścieżka zwiedzania
– możliwość dotykania kopii wybranych zabytków
– małe grupy – max. 15 osób
Czas spotkania i koszt ustalany indywidualnie

LEKCJE MUZELANE

Lekcje to oprowadzanie po wystawach. 
Rezerwacje prosimy kierować na adres rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl lub tel. (12) 422 71 00, w. 3 (w godzinach 9:00-15:00)

Czas trwania ok. 70 min.

Zajęcia są dostosowywane do wieku uczestników.

Lekcja odbywa się na wystawie „Bogowie starożytnego Egiptu”. Uczestnicy zobaczą zabytki pochodzące z Egiptu, m.in. kartonaże, sarkofagi, mumie, ozdoby i naczynia. Poznają również interesujące historie związane z niektórymi zabytkami. Dzięki wizycie na wystawie będą mogli lepiej poznać i zrozumieć kulturę starożytnego Egiptu.

Zajęcia odbywają się na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”. Prowadzący rozpoczyna oprowadzanie od sali z figurami przedstawiającymi postaci żyjące w pradziejach oraz makiety ich osad i domostw. Prowadzący tłumaczy pojęcia: paleolit, człowiek neandertalski, neolit oraz podaje informacje o pozostałych epokach, aż do końca wczesnego średniowiecza do roku 1300 n.e. Pokazuje również, w jakich warunkach żyli ówcześni ludzie, zwraca uwagę na chronologię, ramy czasowe oraz szczegółowo omawia poszczególne epoki. Następnie pokazuje i omawia salę „Wierzenia” krótko charakteryzując m.in. rodzaje pochówków i różnice między nimi (pochówki szkieletowe, ciałopalne). Kolejny punkt zajęć to prezentacja najbardziej znanego zabytku Muzeum Archeologicznego w Krakowie – Światowida ze Zbrucza, jego charakterystyka oraz okoliczności znalezienia.

W czasie zajęć prowadzący omówi, czym jest archeologia Nowego Świata oraz jakie podziały są w niej stosowane. Opisze odkrycia nowych kontynentów i ich następstwa dla Europy, rdzennych mieszkańców Ameryk oraz ich kultury. Omówi, jakie główne kultury się tam rozwijały i jakie są ich dokonania. Uczniowie zwiedzą także wystawę „Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”. Dowiedzą się, skąd wzięły się zabytki peruwiańskie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie oraz kim był Władysław Kluger.

Zajęcia mające na celu odkrywanie fascynującego świata krakowskich podziemi i poznawanie tajemnic archeologii. W czasie spotkania uczestnicy zwiedzą wystawę „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, poznając zarówno historię budynku, w którym mieści się muzeum, jak również dzieje samej instytucji.

Najsłynniejsze procesy przedwojennej Polski w gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowiea

12 zł/od osoby
65zł/za grupę
ikona załącznika pdf
oferta do druku

Oddział w Nowej Hucie – Branicach

WARSZTATY i ZAJĘCIA

Zapraszamy do rezerwacji  pod numerem  telefonu  (12) 640 80 60

Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warsztaty mają formę zabaw, podczas której uczniowie przyswajają wiedzę z zakresu historii oraz archeologii. Zajęcia odbywają się według scenariusza:

wizyta w zamku księcia – zwiedzanie renesansowej rezydencji obronnej oraz ekspozycji

wykop archeologiczny – uczestnictwo w zaimprowizowanych badaniach wykopaliskowych;

prehistoryczne żniwa – zabawy polegające na żęciu zboża krzemiennymi sierpami i rozcieraniu ziarna na mąkę przy pomocy kamiennych żaren.

Zajęcia w Akademii będą prowadzone w okresie wczesnowiosennym, późnojesiennym i zimowym. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 9-12 lat i mają na celu przybliżenie pracy skryby-zakonnika przepisującego ręcznie księgi. Uczestnicy po krótkim wprowadzeniu otrzymają gęsie pióra i na podstawie przygotowanych wzorów będą kreślić i zdobić średniowieczne litery, słowa i zdania.

Głównym zadaniem zajęć, dla dzieci w wieku 9-12 lat, będzie przybliżenie uczestnikom rzymskiej sztuki dekorowania podłóg oraz ścian małymi, kolorowymi kamieniami, szkłem bądź fragmentami ceramik. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym są mozaiki, do czego służyły i jak wyglądały. Dzieci będą pracować na zainscenizowanych wykopaliskach oraz projektować i układać mozaiki według własnego pomysłu. 

Cele główne zajęć:

  • zapoznanie się z pojęciami związanymi z antycznymi technikami zdobniczymi;
  • rozwijanie procesów skojarzeniowych i kształtowanie umiejętności manualnych;
  • rozwijanie wyobraźni artystycznej.

Ceny obowiązujące od 01 stycznia 2023 roku :

5zł/od osoby
90zł/od grupy