MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE tom 42

ALBERT ZASTAWNY, AGNIESZKA BRZESKA-ZASTAWNA, JANA MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ – MATERIAŁY KULTURY BADEŃSKIEJ Z TRENČÍNA W ZACHODNIEJ SŁOWACJI W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE

ALBERT ZASTAWNY, AGNIESZKA BRZESKA-ZASTAWNA – NEOLITYCZNE MATERIAŁY Z BADAŃ J. ŻUROWSKIEGO W 1932 ROKU NA STANOWISKU 1 W CHEŁMIE, POW. BOCHNIA

ANNA TYNIEC – KOPIEC KRAKA DWA RAZY USYPANY

ELŻBIETA CHOCHOROWSKA, RADOSŁAW PALONKA – UNIKATOWA KOLEKCJA OSTRZY LIŚCIOWATYCH INDIAN PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKICH W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE

HALINA TARAS, HUBERT DZIEWICZKIEWICZ – BRĄZOWA SIEKIERA Z HREBENNEGO, GM. LUBYCZA KRÓLEWSKA, POW. TOMASZÓW LUBELSKI

HALINA TARAS, MICHAŁ SMYKA – BRĄZOWY SZTYLET Z OKOLIC GARBOWA, POW. LUBELSKI

JACEK GÓRSKI – PRZYCZYNEK DO HISTORII STAŁYCH I CZASOWYCH EKSPOZYCJI W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W KRAKOWIE

JAKUB PUZIUK – PROBLEM IDENTYFIKACJI FUNKCJI ZNALEZISK METALOWYCH NA PRZYKŁADZIE DWÓCH ŻELEŹCÓW ODKRYTYCH NA STARYM MIEŚCIE W KRAKOWIE

JAROSŁAW BODZEK, ANNA LASOTA-KUŚ – THE FIND OF A ROMAN REPUBLICAN DENARIUS AT A SETTLEMENT OF THE PRZEWORSK CULTURE AT GOSZYCE, SITE 2, KRAKÓW COUNTY

JOANNA CHOWANIAK – ZABYTKI KAMIENNE BEZ POZYCJI STRATYGRAFICZNEJ Z JASKINI MAMUTOWEJ

KRZYSZTOF BABRAJ – WIELKA BAZYLIKA TRANSEPTOWA W „MAREI” W EGIPCIE Z V W. I JEJ POPRZEDNIK, NOWO ODKRYTY KOŚCIÓŁ Z IV W. W 2018 R.

RENATA KUCHARCZYK – GLASS FINDS FROM THE BASILICA IN MAREA, 2018

SYLWIA BUŁAWKA, KATARZYNA KERNEDER-GUBAŁA, MACIEJ WAWRZCZAK – NEOLITYCZNA SIEKIERA Z NOWEGO TARGU, GM. LOCO. NOWE INFORMACJE NA TEMAT ZABYTKU

TOMASZ BOROŃ – RYDNO IV/47. KRZEMIENICA KULTURY JANISŁAWICKIEJ (CYKL WIŚLAŃSKI)

Komentarze są niedostępne.