Zamówienia publiczne

Projekty i inwestycje

Remont konserwatorski elewacji – III etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

„Remont konserwatorski elewacji – III etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie” „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”

Prezentowany wpis

Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie, nr wpisu do rejestru zabytków A-90

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie, nr wpisu do rejestru zabytków A-90” „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”

Prezentowany wpis

Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych

Mamy marzenia: a oto wizualizacja projektu “Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych”, gdyby doszło do jego realizacji, moglibyśmy Wami służyć choćby windami, którymi dotarlibyście do starych i nowych sal wystawowych czy edukacyjnych lub zajrzeli w obecnie niedostępne rejony gmachu…

Prezentowany wpis

Zabezpieczenie budynku spichlerza – I etap” Muzeum Archeologiczne, spichlerz w zespole dworskim w Branicach (A-73/M) Kraków ul. Deszczowa 6

„Zabezpieczenie budynku spichlerza – I etap” Muzeum Archeologiczne, spichlerz w zespole dworskim w Branicach (A-73/M) Kraków ul. Deszczowa 6 „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”

Prezentowany wpis

„Archeologiczny Atlas Małopolski”

Muzeum Archeologiczne w Krakowie uzyskało wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1: „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne” na realizację projektu nr RPMP.02.01.02-12-0973/17 pt. „Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all

Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all 12 marca Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprezentowało dostosowanie wystawy stałej „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” do potrzeb osób niepełnosprawnych, zrealizowane w ramach projektu COME-IN! Uroczystość rozpoczęła się od konferencji dotyczącej dostępności, w której wzięli udział przedstawiciele projektu COME-IN! z Włoch, Niemiec, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.

Prezentowany wpis

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis

Udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Wynik postępowania str. 1 Wynik postępowania str. 2

Prezentowany wpis

Informacja o odrzuceniu ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie.

numer sprawy: DA-271-276-2/2019                                      Kraków, 10 października 2019 r.                   ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Informacja o odrzuceniu ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie.

numer sprawy: DA-271-276-2/2019                                      Kraków, 10 października 2019 r.                   ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie. Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3”

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3” Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja SIWZ SIWZ z załącznikami: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tylko nazwa): 1A – Dokumentacja projektowa – tj. Projekt budowlany i wykonawczy, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

numer sprawy: DA-271-276-2/2019                                      Kraków, dnia 27-09-2019 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie             Zamawiający działając na podstawie art. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE zwane dalej w skrócie Ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 750 000 euro postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

ogloszenie_ochrona_fizyczna2 umowa_o_swiadczenie_uslug_ochrony zal_nr1_opis_przedmiotu_zamow2 zal_nr1A_kontrola_dostepu_na_teren_Muzeum2 zal_nr1B_czynnosci_dodatkowe_utrzymanie2 zal_nr2_formularz_ofertowy2 zal_nr3A_wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia2 zal_nr3B_ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków2 zal_nr4_wzor umowy2 zal_nr5_grupa kapitałowa2 zal_nr6_wykaz zrealizowanych usług zal_nr7_wykaz osób

Prezentowany wpis

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Prezentowany wpis