Postępowania wg Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowania według Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na : Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.05.2021 roku Informacja … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

do pobrania

Prezentowany wpis

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie wraz z wdrożeniem portalu internetowego pn.: “Archeologiczny Atlas Małopolski”.

Prezentowany wpis

Przetarg nieograniczony na wykonanie wraz z wdrożeniem portalu internetowego pn. „Archeologiczny Atlas Małopolski” w ramach Projektu pn.: “Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne

I. Ogłoszenie o zamówieniu
II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Plik 1 Plik 2 Plik 3

Prezentowany wpis

Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Prezentowany wpis

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis

Przetarg nieograniczony na kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Przetarg nieograniczony na kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie 3 Załączniki SIWZ 1a projekt budowlany 1a projekt techniczny 1a projekt dachu 1a branża elektryczna 1b program prac konserwatorskich 1b specyfikacja techniczna … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis

Udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Wynik postępowania str. 1 Wynik postępowania str. 2

Prezentowany wpis