Zamówienia publiczne

Projekty i inwestycje

Remont konserwatorski elewacji – III etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

„Remont konserwatorski elewacji – III etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie” „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”

Prezentowany wpis

Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie, nr wpisu do rejestru zabytków A-90

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie, nr wpisu do rejestru zabytków A-90” „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”

Prezentowany wpis

Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych

Mamy marzenia: a oto wizualizacja projektu “Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych”, gdyby doszło do jego realizacji, moglibyśmy Wami służyć choćby windami, którymi dotarlibyście do starych i nowych sal wystawowych czy edukacyjnych lub zajrzeli w obecnie niedostępne rejony gmachu…

Prezentowany wpis

Zabezpieczenie budynku spichlerza – I etap” Muzeum Archeologiczne, spichlerz w zespole dworskim w Branicach (A-73/M) Kraków ul. Deszczowa 6

„Zabezpieczenie budynku spichlerza – I etap” Muzeum Archeologiczne, spichlerz w zespole dworskim w Branicach (A-73/M) Kraków ul. Deszczowa 6 „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”

Prezentowany wpis

„Archeologiczny Atlas Małopolski”

Muzeum Archeologiczne w Krakowie uzyskało wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1: „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne” na realizację projektu nr RPMP.02.01.02-12-0973/17 pt. „Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all

Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all 12 marca Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprezentowało dostosowanie wystawy stałej „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” do potrzeb osób niepełnosprawnych, zrealizowane w ramach projektu COME-IN! Uroczystość rozpoczęła się od konferencji dotyczącej dostępności, w której wzięli udział przedstawiciele projektu COME-IN! z Włoch, Niemiec, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Przetargi

Wynik przetargu na oprogramowanie bazodanowe

Prezentowany wpis

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Prezentowany wpis

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis

Przetarg nieograniczony na zabezpieczenie budynku spichlerza w zespole dworsko – parkowym w Krakowie Branicach, przy ul. Deszczowej 6

Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Projekt budowlany, b) Projekt wykonawczy,

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Prezentowany wpis

Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego i serwerów realizowana w ramach Projektu pn.: “Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.

Prezentowany wpis

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz z 19.10.2018 r.

Prezentowany wpis

Odpowiedzi na pytania z 22.10.2018 r.

Prezentowany wpis

Odpowiedzi na pytania z 24.10.2018 r.

Prezentowany wpis

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis