Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE zwane dalej w skrócie Ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 750 000 euro postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

ogloszenie_ochrona_fizyczna2 umowa_o_swiadczenie_uslug_ochrony zal_nr1_opis_przedmiotu_zamow2 zal_nr1A_kontrola_dostepu_na_teren_Muzeum2 zal_nr1B_czynnosci_dodatkowe_utrzymanie2 zal_nr2_formularz_ofertowy2 zal_nr3A_wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia2 zal_nr3B_ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków2 zal_nr4_wzor umowy2 zal_nr5_grupa kapitałowa2 zal_nr6_wykaz zrealizowanych usług zal_nr7_wykaz osób

Prezentowany wpis

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Prezentowany wpis

Odpowiedzi na pytania wykonawcy

Odpowiedzi na pytania wykonawcy Umowa o świadczenie usług ochrony Zmiana terminu składania ofert

Prezentowany wpis

Odpowiedź na pytanie dotyczące Ogłoszenia na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Pytanie: Jaką stawkę podatku VAT ma tu zastosować Wykonawca przy wyliczaniu ceny brutto? Czy obowiązująca będzie tu stawka 8% VAT zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sprzątania terenów zewnętrznych, czy też stawka 23% VAT, czyli stawka dotycząca Ochrony Fizycznej, która to jest usługą dominująca w całym zakresie zamówienia? Odpowiedź Stawka … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Odpowiedź na pytania dotyczące: Ogłoszenie na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Czy wykonawca składając ofertę musi uwzględnić w kalkulacji ceny oferty wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r? Prosimy o wyjaśnienie, gdyż przed terminem składania ofert została ogłoszona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020r. odpowiedź Zgodnie z rozdziałem … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Odpowiedzi na pytania dotyczące: Ogłoszenia całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

1. Czy Zamawiający wymaga wsparcia Grupy Interwencyjnej? Jeżeli tak, proszę o podanie szczegółowych informacji tj: czas dojazdu, kwalifikacje oraz wyposażenie załogi. odpowiedź NIE ( w załącznikach 1 i 1A znajduje zamieszczony jest  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący ochrony fizycznej) 2. Czy Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w przedmiotowym … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Infomacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Prezentowany wpis

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE zwane dalej w skrócie Ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartość mniejszej niż 750 000 euro postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE zwane dalej w skrócie Ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartość mniejszej niż 750 000 euro postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do siwz:1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 1A – projekt budowlany – architektura – 1A – projekt budowlany – branża elektryczna – 1A – projekt budowlany – więźba dachowa-ekspertyza – 1B – program konserwatorski – część opisowa … Czytaj dalej

Prezentowany wpis