Podziemia Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Podziemia Muzeum

Zwiedzanie tylko z przewodnikiem po wcześniejszej rezerwacji rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl  lub ☎️  tel. (12) 422 71 00, wew. 3  (w godzinach 9-15).

Historia muzeum

Wystawa prezentuje historię miejsca, na którym znajduje się kompleks zabudowań Muzeum Archeologicznego w Krakowie, poczynając od okresu wczesnego średniowiecza (IX-XIII w.), aż po połowę wieku XX.

W przestrzeni ekspozycyjnej znalazły się relikty architektoniczne i wyodrębnione pomieszczenia historyczne: relikt średniowiecznego, kamiennego muru miejskiego z XIV/XV w., ściana śmierci i cela śmierci z czasów funkcjonowania w tym miejscu więzienia.

Różne etapy zabudowy

Wystawa posiada cechy rezerwatu archeologiczno-architektoniczno-historycznego, w którym przedstawiane są relikty architektury, oryginalne zabytki archeologiczne, architektoniczne i historyczne uzupełnione o panoramy rekonstrukcyjne oraz archiwalia. Przestrzeń wystawowa została ograniczona do fragmentu najniższego poziomu budynku. Daje to zwiedzającym możliwość bezpośredniego prześledzenia różnych etapów zabudowy i wykorzystania terenu, a jednocześnie pozwala na graficzne ukazania detali, które w materii budynku zanikły (kościół karmelicki pod wezwanie św. Michała i Józefa oraz zespół klasztorny) i istotnych zdarzeń, które materialnego śladu nie pozostawiły (głównie związanych ze 160. laty funkcjonowania więzienia).

COME-IN!

Zobacz również 12 eksponatów w ramach modułu COME-IN!

Komentarze są niedostępne.