Archeolodzy dla Nowej Huty

Archeolodzy dla Nowej Huty

Nowa wystawa stała – Archeolodzy dla Nowej Huty”

Od początku swego istnienia Oddział Muzeum Archeologicznego w Krakowie jest nierozerwalnie związany z dzielnicą Nowa Huta i kombinatem metalurgicznym. Licznych odkryć archeologicznych dokonano już w 1949 roku, gdy rozpoczęto pierwsze prace budowlane. We wrześniu 1950 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało nową instytucję –  Kierownictwo Prac Wykopaliskowych w Nowej Hucie. Pierwsza siedziba placówki mieściła się przy ul. Św. Jana 22, potem os. Zielonym 7, a od roku 2007 na ul. Sasanek 2A (Kraków Branice).

Lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku to okres największego nasilenia prac wykopaliskowych. Prowadzono je m.in. w Wyciążu, Cle, Mogile, Pleszowie, Zesławicach, Bieńczycach. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych, w związku ze zmniejszeniem tempa realizowanych w dzielnicy inwestycji, zmienił się charakter prac badawczych Oddziału. Główny nacisk położono na prace inwentaryzacyjne i publikowanie wyników badań. Równolegle do działalności naukowo-badawczej, prowadzono akcje upowszechnieniowe.

Istotnym punktem działalności jest udostępnianie zbiorów publiczności. W renesansowej rezydencji (tzw. lamusie) prezentowane są: wystawa stała oraz ekspozycje czasowe.

Integralną częścią działalności Oddziału Muzeum jest edukacja. Prowadzone w Branicach warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  Placówka oferuje także zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami. Od dwudziestu lat Oddział w Branicach organizuje również edukacyjny piknik archeologiczny.

Wystawa „Archeolodzy dla Nowej Huty” jest udostępniona w zespole dworsko-parkowym w Krakowie Branicach, przy ul. Sasanek 2A.

Na planszach i monitorach można zapoznać się z historią placówki, najstarszym dziejami terenów nowohuckich, oraz obejrzeć mnóstwo fotografii z ostatniego siedemdziesięciolecia Oddziału.

Zapraszamy!

 

Kierownik Oddziału w Nowej Hucie

Janusz Bober

Komentarze są niedostępne.