Projekt Come-In!

Logo Interreg Central Europe COME-IN!

Projekt COME-IN! (Cooperating for Open Access to Museums Towards Wider Inclusion ), w którym uczestniczy Muzeum Archeologiczne w Krakowie, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten ma na celu udostępnienie wystaw osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich muzeów. W projekcie uczestniczą zarówno muzea, jak i organizacje pomagające osobom niepełnosprawnym oraz uczelnie.

Rezultatem projektu ma być nie tylko szerszy dostęp do muzeów dla osób niepełnosprawnych, ale także wypracowanie standardów udostępniania oraz strategii promocji na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

instytucje biorące udział w projekcie:

Partner Prowadzący:
 
Partnerzy:
 
Partnerzy Stowarzyszeni:
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wytyczne – COME-IN! Guidelines – opracowane przez międzynarodowy zespół w ramach projektu „Come-in! Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion”. Jest to zbiór zasad, wymagań technicznych oraz odniesień do aktualnych zapisów prawnych, mający na celu zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do małych i średnich muzeów w Europie Środkowej. Jednym z celów projektu jest, by wspominane wytyczne zostały zaakceptowane przez decydentów i rozpowszechnione pośród innych muzeów również z poza regionu środkowoeuropejskiego. W trakcie konferencji zostaną również poruszone takie tematy jak dostępna turystyka i muzea, bariery architektoniczne a ochrona zabytków oraz faktyczne potrzeby osób niepełnosprawnych związane ze zwiedzaniem muzeów i zabytkowych miejsc. Konferencja odbędzie się w języku angielskim i języku migowym. Udział jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bb9186f4-5abe-2ca3-6c81-c2fa77e10e84 Proszę zarejestrować się do 2 czerwca 2017 roku. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z  Caroline Fischer pod adresem netz@via-regia.org Agenda konferencji dostępna na stronie projektu COME-IN!: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html#Events
 

COME-IN! GUIDELINES presentation in Kraków

Kraków, 6TH Jully 2017

W dniu 6 lipca 2017 wytyczne Come-in! Guidelines, opracowane przez międzynarodowy zespół, w tym Muzeum Archeologiczne w Krakowie, w ramach projektu „COME-IN! Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion” zostaną zaprezentowane w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Odbędzie się to w trakcie spotkania ekspertów w ramach projektu „Małopolska – Kultura Dostępna”.  Come-in! Guidelines jest to zbiór zasad, wymagań technicznych oraz odniesień do aktualnych zapisów prawnych, mający na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełniejszego uczestnictwa w kulturze.   Więcej o projekcie i dokumentach Come-in! dostępne na www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html

 

Dokumenty powstałe w ramach projektu Come-in!:

Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

W dniu 12 marca br. w Gmachu Głównym Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbędzie się dostępne wydarzenie pt. „Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all” promujące pilotażowe dostosowanie wystawy stałej „Pradzieje i Wczesne średniowiecze Małopolski” do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z wadami wzroku i słuchu, według wytycznych „COME-IN! GUIDELINES” jak również prezentacja dostępnej strony internetowej Muzeum wraz z modułem aplikacji z audiodeskrypcją, językiem uproszczonym oraz tłumaczeniem na PJM.

Projekt COME-IN! (CE 187 „Cooperating for Open access to Museums Towards WidEr INclusion” ), w którym uczestniczy Muzeum Archeologiczne w Krakowie, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma on na celu udostępnienie wystaw osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich muzeów. W projekcie uczestniczą zarówno muzea, jak i organizacje pomagające osobom niepełnosprawnym oraz uczelnie z Włoch, Niemiec, Austrii, Słowenii i Chorwacji.

Rezultatem projektu ma być nie tylko szerszy dostęp do muzeów dla osób niepełnosprawnych, ale także wypracowanie standardów udostępniania oraz strategii promocji na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Informacje o projekcie COME-IN! i dokument COME-IN! Guidelines są dostępne na stronie http://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html