Ogłoszenia

Etapy realizacji projektu – “Archeologiczny Atlas Małopolski”

luty-marzec 2021Zespół realizujący projekt (MobileMS i MAK) pracuje (warsztaty on-line) nad szczegółami projektu funkcjonalnego (makiety portalu) i graficznego portalu. Sukcesywnie omawiane są poszczególne zakładki i funkcjonalność strony portalu i aplikacji. Zaprojektowany został logotyp Archeologicznego Atlasu Małopolski. W Muzeum wykonywane prace związane z digitalizacją kolejnych zabytków i archiwaliów, terenowe … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nabór na wolne stanowisko – Pracownik obsługi wystaw – rekrutacja zakończona

Muzeum Archeologiczne w Krakowie informuje, że rekrutacja na stanowisko Pracownik obsługi wystaw plus sprzątanie w Dziale Edukacji Archeologicznej i Wystaw została zakończona. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz odbyła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną. Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nabór na wolne stanowisko – Pracownik merytoryczny w Dziale Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych – rekrutacja zakończona

Muzeum Archeologiczne w Krakowie informuje, że rekrutacja na stanowisko Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych została zakończona. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz odbyła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną. Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie Muzeum … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

do pobrania

Prezentowany wpis

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie wraz z wdrożeniem portalu internetowego pn.: “Archeologiczny Atlas Małopolski”.

Prezentowany wpis

Wybór kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora

Muzeum Archeologiczne w Krakowie – najstarsza tego typu placówka w Polsce, powstała w 1850 roku. Muzeum powołano do życia jako Muzeum Starożytności i początkowo miało swoją siedzibę w Bibliotece Jagiellońskiej przy ul. św. Anny. 14 lat późnej zostało przeniesione na ulicę Sławkowską 17, a następnie do budynku przy ulicy Senackiej 3, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Remont konserwatorski elewacji – IV etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

„Remont konserwatorski elewacji – IV etap, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie”. „Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa” .

Prezentowany wpis

Przetarg nieograniczony na wykonanie wraz z wdrożeniem portalu internetowego pn. „Archeologiczny Atlas Małopolski” w ramach Projektu pn.: “Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne

I. Ogłoszenie o zamówieniu
II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Plik 1 Plik 2 Plik 3

Prezentowany wpis