Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko: Pracownik merytoryczny w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zabytków

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. „Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, obejmująca adaptację strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej”

Treść postępowania … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Realizacja projektu OD EGIPTU FARAONÓW DO „muzeum w plecaku”

Digitalizacja zabytków z wystawy “Bogowie starożytnego Egiptu” … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji kompleksu budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie ul. Senacka 3 -VII etap (kontynuacja)” III rok realizacji PWE wykonywanego w 2021 roku

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nabór na wolne stanowisko: Księgowy/Księgowa – rekrutacja zakończona

Nabór na wolne stanowisko: Księgowy/Księgowa Muzeum Archeologiczne w Krakowie – najstarsza tego typu placówka w Polsce, powstała w 1850 roku. Muzeum powołano do życia jako Muzeum Starożytności i początkowo miało swoją siedzibę w Bibliotece Jagiellońskiej przy ul. św. Anny. Czternaście lat późnej zostało przeniesione na ul. Sławkowską 17, a następnie … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na : Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.05.2021 roku Informacja … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nabór na wolne stanowisko: Asystent-Edukator w Dziale Edukacji Archeologicznej i Wystaw – rekrutacja zakończona

Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko asystent – edukator (pracownik merytoryczny) w Muzeum Archeologicznym w Krakowie Nabór na wolne stanowisko Muzeum Archeologiczne w Krakowie – najstarsza tego typu placówka w Polsce, powstała w 1850 roku. Muzeum powołano do życia jako Muzeum Starożytności i początkowo miało swoją siedzibę w Bibliotece Jagiellońskiej przy ul. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Etapy realizacji projektu – “Archeologiczny Atlas Małopolski”

luty-marzec 2021Zespół realizujący projekt (MobileMS i MAK) pracuje (warsztaty on-line) nad szczegółami projektu funkcjonalnego (makiety portalu) i graficznego portalu. Sukcesywnie omawiane są poszczególne zakładki i funkcjonalność strony portalu i aplikacji. Zaprojektowany został logotyp Archeologicznego Atlasu Małopolski. W Muzeum wykonywane prace związane z digitalizacją kolejnych zabytków i archiwaliów, terenowe … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Nabór na wolne stanowisko – Pracownik obsługi wystaw – rekrutacja zakończona

Muzeum Archeologiczne w Krakowie informuje, że rekrutacja na stanowisko Pracownik obsługi wystaw plus sprzątanie w Dziale Edukacji Archeologicznej i Wystaw została zakończona. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz odbyła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną. Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie … Czytaj dalej

Prezentowany wpis