„Z GENERAŁEM ANDERSEM… W DRODZE DO WOLNOŚCI. 80. ROCZNICA UKŁADU SIKORSKI – MAJSKI”

Wystawa czasowa, „Z GENERAŁEM ANDERSEM… W DRODZE DO WOLNOŚCI. 80. ROCZNICA UKŁADU SIKORSKI – MAJSKI”, została przygotowana przez Muzeum im. gen. Władysława Andersa. Podstawę ekspozycji stanowią zbiory archiwalne Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Na wystawie zaprezentowano cztery zagadnienia. Pierwsze to tragiczne losy Polaków podczas pobytu w Związku Sowieckim, zarówno tych, którym udało się opuścić państwo Stalina, jak i tych, którzy z różnych względów pozostali i przez następne lata nadal znosili głód, zimno i upodlenie sowieckiego systemu. Kolejne części wystawy ukazują dzieje polskich uchodźców już po wyjściu ze Związku Sowieckiego. Druga odsłona dotyczy cywilów w Iranie (ze szczególnym uwzględnieniem pobytu Polaków w Isfahanie). Trzecia prezentuje losy polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie oraz podczas kampanii włoskiej, a czwarta – życie codzienne cywilów w polskich osiedlach na afrykańskiej ziemi.

Wszystkie eksponaty zaprezentowane na wystawie oraz fotografie przedstawione na tablicach (poza nielicznymi wyjątkami) pochodzą z Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Materiały te zostały przekazane do Archiwum CDZWiP przez Sybiraków z Polski, a także z Wielkiej Brytanii, Australii, USA i Kanady.

Współorganizatorem oraz gospodarzem wystawy jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3.

Wystawę można oglądać do 09 stycznia 2022 r

Komentarze są niedostępne.