Wieża prestiżu pełna

 

Wystawa „Wieża prestiżu pełna” zaprezentowana zostanie w zabytkowym dworze Branickich w Krakowie przy ul. Sasanek 2a – siedzibie Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Oddział Nowa Huta.

Wystawę będzie można obejrzeć od 1 maja do końca listopada 2018 roku. Autorem scenariusza wystawy i tekstów jest mgr Ewa Kubica Kabacińska. Konsultacji architektonicznych udzielili Łukasz Holcer oraz mgr Stanisław Cechosz – pracownicy Firmy Marek Cempla i Partnerzy zajmującej się od lat badaniami nad historią architektury polskiej. Autorem oprawy plastycznej mgr Anna Piwowarczyk. Nad całością projektu opiekę sprawuje kierownik Oddziału mgr Janusz Bober.

Inspiracją do powstania wystawy było duże zainteresowanie odwiedzających zespół dworsko-parkowy w Branicach historią późnorenesansowego dworu Branickich, zwanego Lamusem. Zwiedzających ciekawiła zarówno architektura wspomnianego obiektu, jak i ideologia, która doprowadziła do wznoszenia tego typu dworów wieżowych nie tylko w Branicach, ale również w innych miejscowościach, takich jak na przykład Garlica Murowana koło Zielonek, czy Pisary nieopodal Krzeszowic. Dodatkowym impulsem była chęć zaprezentowania wyników badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych od kilkudziesięciu lat na terenie Krakowa, których efektem stało się odkrycie reliktów kilku budowli wieżowych w obrębie posesji położonych na terenie Starego Miasta, między innymi przy ulicy Szewskiej oraz przy Rynku, w obrębie obecnego pałacu „Krzysztofory”. Ludzie na rozległych terenach Europy budowali wieże mieszkalne i to często nawet długo po tym, jak rozwój artylerii sprawił, że straciły one swe funkcje obronne. Działo się tak w dużej mierze właśnie dlatego, że obiekty tego typu podnosiły i podkreślały prestiż właściciela.

Zadaniem ekspozycji jest wzbogacenie wiedzy uczestników o informacje związane z dziejami polskiej architektury na szerokim tle budownictwa europejskiego.

Zagadnienia związane z prezentowaną na wystawie problematyką przedstawione zostaną na 8 planszach. W gablotach i na postumentach wyeksponowane będą elementy uzbrojenia i przedmioty codziennego użytku, jakie mogły być używane przez mieszkańców małopolskich murowanych dworów oraz eleganckie kilkusetletnie detale architektoniczne świadczące o wysokim poczuciu estetyki dawnych użytkowników.

Komentarze są niedostępne.